Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3024-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  3024-2021 
(220)  Application Date  25.11.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  12.01.2022 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  44 
(511)  List of Classified Goods and Services  44 - Lekárske služby; lekárske vyšetrenia; zdravotnícka starostlivosť; prenájom zdravotníckeho vybavenia ; prenájom lekárskeho vybavenia; alternatívna medicína; vykonávanie preventívnych prehliadok; služby zdravotných stredísk; lekárske klinické služby; lekárske analýzy na diagnostické a liečebné účely; zdravotné poradenstvo; terapeutické služby; farmaceutické poradenstvo; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.99.06, 26.99.20, 27.05.03, 27.05.01, 27.05.10, 27.99.05, 27.99.04, 29.01.03, 29.01.04, 27.05.11 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, zelená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ergomed Poliklinika, s. r. o.; Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice; SK 
(740)  Attorney(s)  SUCHÝ & PARTNERS s.r.o.; Horná 13, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.01.2022 01/2022 BA3M
 
POZ 3024-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3024-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.11.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 25.11.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 25.11.2021 Type Delivered
1c Osvedčovacia doložka 25.11.2021 Type Delivered
1d Plná moc 25.11.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.11.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 10.12.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2021 Type Internal Letter
POZ 3024-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku