Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3024-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3024-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  44 - Lekárske služby; lekárske vyšetrenia; zdravotnícka starostlivosť; prenájom zdravotníckeho vybavenia ; prenájom lekárskeho vybavenia; alternatívna medicína; vykonávanie preventívnych prehliadok; služby zdravotných stredísk; lekárske klinické služby; lekárske analýzy na diagnostické a liečebné účely; zdravotné poradenstvo; terapeutické služby; farmaceutické poradenstvo; lekárnické služby (príprava predpísaný ch liekov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.99.06, 26.99.20, 27.05.03, 27.05.01, 27.05.10, 27.99.05, 27.99.04, 29.01.03, 29.01.04, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ergomed Poliklinika, s. r. o.; Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  SUCHÝ & PARTNERS s.r.o.; Horná 13, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 3024-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3024-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 25.11.2021 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 25.11.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.11.2021 Typ Platba
POZ 3024-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku