Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3022-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  248641 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3022-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.12.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Koža (surovina alebo polotovar); imitácie kože; zvieracie kože; školské tašky (aktovky); aktovky (kožená galantéria); kabelky; kufre; cestovné kufre; diplomatické kufríky; kufríky; náprsné tašky; cestovné obaly na odevy; peňaženky; puzdrá na kľúče; puzdrá na kreditné karty; puzdrá na navštívenky; puzdrá na vizitky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; športové tašky, plecniaky; dáždniky; slnečníky; tašky; prikrývky pre zvieratá; oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti; obojky pre zvieratá; ohlávky; kožené šnúrky; kožené vôdzky; náhubky; kožené popruhy; kožené opasky; kožušiny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s chemikáliami pre priemysel, vedu a fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, s umelými živicami v surovom stave, s nespracovanými plastmi, s pôdnymi hnojivami, s hasiacimi zmesami, s prípravkami na kalenie a zváranie kovov, s chemikáliami na konzervovanie potravín, s trieslovinami, s lepidlami pre priemysel, s farbami (nátermi), s lakmi, s prípravkami proti hrdzi a poškodeniu dreva, s farbivami, s moridlami, so surovými prírodnými živicami,  s kovovými fóliami a príškovými kovmi na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce, s bieliacimi prípravkami a s pracími prostriedkami, s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s mydlami, s voňavkárskymi výrobkami, s esenciálnymi olejmi, s kozmetickými prípravkami, s vlasovými vodami, so zubnými pastami, s priemyselnými olejmi a tukmi, s mazadlami, s prostriedkami na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu, s palivami vrátane benzínu do motorov, s materiálmi na svietenie, so sviečkami a knôtmi na svietenie, s farmaceutickými a zverolekárskymi prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekárske použitie, s diétnymi potravinami a dietnymi látkami na liečebné a zverolekárske použitie, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplasťami, s obväzovým materiálom, s materiálmi na plombovanie zubov a zubné odtlačky, s dezinfekčnými prípravkami, s výrobkami na ničenie škodcov, s fungicídmi, s herbicídmi, s kovmi a ich zliatinami, s kovovými stavebnými materiálmi, s prenosnými kovovými stavbami, s kovovými káblami a drôtmi okrem elektrických,  s drobným železiarskym tovarom, s kovovými rúrkami, s trezormi, s kovovými rudami, s obrábacími strojmi, s motormi ( okrem motorov do pozemných vozidiel), so spojkami a s prevodovkami (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel), s poľnohospodárskym náradím okrem náradia na ručný pohon, s liahňami, s predajnými automatmi, s ručným náradím a s ručnými nástrojmi (na ručný pohon), s nožmi, s vidličkami a s lyžicami, so sečnými zbraňami, s britvami, s vedeckými, námornými, geodetickými, fotografickými, kinematografickými, s optickými, signalizačným, kontrolnými, záchrannými a vyučovacími prístrojmi a nástrojmi a s prístrojmi a nástrojmi na váženie a meranie, , s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu, s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, s magnetickými nosičmi údajov, so záznamovými diskami, s kompaktnými diskami, s diskami DVD a s ostatnými nosičmi digitálnych záznamov, s mechanizmami mincových prístrojov, s registračnými pokladnicami, s kalkulačkami, so zariadeniami na spracovanie údajov, s počítačmi, s počítačovým softvérom, s hasiacimi prístrojmi, s chirurgickými, zubárskymi a zverolekárskymi prístrojmi a nástrojmi, s umelými končatinami, s umelými očami,  s umelými zubami, s ortopedickými pomôckami, s chirurgickými šijacími potrebami, s prístrojmi na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, so zariadeniami na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode, so strelnými zbraňami, so strelivom (muníciou) a so strelami, s výbušninami, s ohňostrojmi (pyrotechnickými výrobkami), s drahými kovmi a ich zliatinami, s pozlátenými alebo postriebrenými šperkmi, s medailami, s klenotníckymi výrobkami, s bižutériou, s drahokamami, s hodinárskymi výrobkami a s chronometrami, s hudobnými nástrojmi, s papierom, s lepenkou, s tlačovinami, s knihárskymi potrebami, s fotografiami, s papiernickým tovarom, s lepidlami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s potrebami pre výtvarníkov a návrhárov, so štetcami, s písacími strojmi,  s kancelárskymi potrebami (okrem nábytku), s učebnými a vyučovacími pomôckami  okrem prístrojov, s plastovými fóliami a vreckami na balenie, s tlačiarenskými typmi, so štočkami, s kaučukom, gutaperčou, gumou, azbestom, sľudou (surovinami alebo polotovarmi), s plastovými polotovarmi, s baliacimi, tesniacimi a izolačnými materiálmi, s nekovovými ohybnými rúrami, s kožou,  s imitáciou kože, so zvieracími kožami, s kuframi, s cestovnými taškami, s dáždnikmi, so slnečníkmi, s vychádzkovými palicami, s bičmi, s jazdeckými postrojmi, so sedlami, s nekovovými stavebnými materiálmi, s nekovovými neohybnými rúrami pre stavebníctvo, s asfaltom, so smolou, s nekovovými prenosnými stavbami, s nekovovými pomníkmi, s nábytkom, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami, s hrebeňmi a špongiami, s kefami (okrem štetcov), s materiálmi na výrobu kief, s čistiacimi potrebami, s drôtenkami na čistenie parkiet, so sklom okrem stavebného (surovinou alebo polotovarom), s výrobkami zo skla, porcelánu a  keramiky, s lanami, s povrazmi, so sieťkami, so stanmi, so zakrývacími plachtami, s vrecami, s materiálmi na vypchávanie (okrem kaučuku alebo plastov), s vlánknitými textilnými surovinami, s niťami a priadzami na textílie, s textilom, s textíliami, s obliečkami, s obrusmi, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s čipkami a s výšivkami, so stuhami a so šnúrkami, s gombíkmi, s háčikmi a s očkami, s pútkami, so špendlíkmi a s ihlami, s umelými kvetmi, s kobercami, s rohožkami, s rohožami, s linoleom a s inými podlahovými krytinami, s netextilnými tapetami, s hrami, s hračkami, so športovými a gymnastickými potrebami, s vianočnými ozdobami, s mäsom, s rybami, s hydinovým mäsom a so zverinou, s mäsovými výťažkami, s konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, s ovocnými rôsolmi, s džemami, s kompótmi, s vajcami, s mliekom a mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s kávou, s čajom, s kakaom a s kávovými náhradkami, s ryžou, s maniokom a ságom, s múkou a obilninovými prípravkami, s chlebom, s pečivom a s cukrovinkami, s polevami na koláče, s cukrom, s medom, s melasou, s droždím, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami),s koreninami, so zmrzlinami, s poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesnými výrobkami, so živými zvieratami, s čerstvým ovocím a zeleninou, so zrnami a so semenami (surovými alebo nespracovanými), so živými rastlinami a kvetmi, s krmivom pre zvieratá, so sladom, s pivom, s minerálnymi vodami, so šumivými nápojmi a s inými nealkoholickými nápojmi, s ovocnými nápojmi, s ovocnými džúsmi, so sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov, s alkoholickými nápojmi (okrem piva), s tabakom, s fajčiarskymi potrebami, so zápalkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s chemikáliami pre priemysel, vedu a fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, s umelými živicami v surovom stave, s nespracovanými plastami, s pôdnymi hnojivami, s hasiacimi zmesami, s prípravkami na kalenie a zváranie kovov, s chemikáliami na konzervovanie potravín, s trieslovinami, s lepidlami pre priemysel, s farbami (nátermi), s lakmi, s prípravkami proti hrdzi a poškodeniu dreva, s farbivami, s moridlami, so surovými prírodnými živicami,  s kovovými fóliami a príškovými kovmi na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce, s bieliacimi prípravkami a s pracími prostriedkami, s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s mydlami, s voňavkárskymi výrobkami, s esenciálnymi olejmi, s kozmetickými prípravkami, s vlasovými vodami, so zubnými pastami, s priemyselnými olejmi a tukmi, s mazadlami, s prostriedkami na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu, s palivami vrátane benzínu do motorov, s materiálmi na svietenie, so sviečkami a knôtmi na svietenie, s farmaceutickými a zverolekárskymi prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekárske použitie, s diétnymi potravinami a dietnymi látkami na liečebné a zverolekárske použitie, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplasťami, s obväzovým materiálom, s materiálmi na plombovanie zubov a zubné odtlačky, s dezinfekčnými prípravkami, s výrobkami na ničenie škodcov, s fungicídmi, s herbicídmi, s kovmi a ich zliatinami, s kovovými stavebnými materiálmi, s prenosnými kovovými stavbami, s kovovými káblami a drôtmi okrem elektrických,  s drobným železiarskym tovarom, s kovovými rúrkami, s trezormi, s kovovými rudami, s obrábacími strojmi, s motormi ( okrem motorov do pozemných vozidiel), so spojkami a s prevodovkami (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel), s poľnohospodárskym náradím okrem náradia na ručný pohon, s liahňami, s predajnými automatmi, s ručným náradím a s ručnými nástrojmi (na ručný pohon), s nožmi, s vidličkami a s lyžicami, so sečnými zbraňami, s britvami, s vedeckými, námornými, geodetickými, fotografickými, kinematografickými, s optickými, signalizačným, kontrolnými, záchrannými a vyučovacími prístrojmi a nástrojmi a s prístrojmi a nástrojmi na váženie a meranie, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu, s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, s magnetickými nosičmi údajov, so záznamovými diskami, s kompaktnými diskami, s diskami DVD a s ostatnými nosičmi digitálnych záznamov, s mechanizmami mincových prístrojov, s registračnými pokladnicami, s kalkulačkami, so zariadeniami na spracovanie údajov, s počítačmi, s počítačovým softvérom, s hasiacimi prístrojmi, s chirurgickými, zubárskymi a zverolekárskymi prístrojmi a nástrojmi, s umelými končatinami, s umelými očami,  s umelými zubami, s ortopedickými pomôckami, s chirurgickými šijacími potrebami, s prístrojmi na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, so zariadeniami na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode, so strelnými zbraňami, so strelivom (muníciou) a so strelami, s výbušninami, s ohňostrojmi (pyrotechnickými výrobkami), s drahými kovmi a ich zliatinami, s pozlátenými alebo postriebrenými šperkmi, s medailami, s klenotníckymi výrobkami, s bižutériou, s drahokamami, s hodinárskymi výrobkami a s chronometrami, s hudobnými nástrojmi, s papierom, s lepenkou, s tlačovinami, s knihárskymi potrebami, s fotografiami, s papiernickým tovarom, s lepidlami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s potrebami pre výtvarníkov a návrhárov, so štetcami, s písacími strojmi,  s kancelárskymi potrebami (okrem nábytku), s učebnými a vyučovacími pomôckami  okrem prístrojov, s plastovými fóliami a vreckami na balenie, s tlačiarenskými typmi, so štočkami, s kaučukom, gutaperčou, gumou, azbestom, sľudou (surovinami alebo polotovarmi), s plastovými polotovarmi, s baliacimi, tesniacimi a izolačnými materiálmi, s nekovovými ohybnými rúrami, s kožou,  s imitáciou kože, so zvieracími kožami, s kuframi, s cestovnými taškami, s dáždnikmi, so slnečníkmi, s vychádzkovými palicami, s bičmi, s jazdeckými postrojmi, so sedlami, s nekovovými stavebnými materiálmi, s nekovovými neohybnými rúrami pre stavebníctvo, s asfaltom, so smolou, s nekovovými prenosnými stavbami, s nekovovými pomníkmi, s nábytkom, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami, s hrebeňmi a špongiami, s kefami (okrem štetcov), s materiálmi na výrobu kief, s čistiacimi potrebami, s drôtenkami na čistenie parkiet, so sklom okrem stavebného (surovinou alebo polotovarom), s výrobkami zo skla, porcelánu a  keramiky, s lanami, s povrazmi, so sieťkami, so stanmi, so zakrývacími plachtami, s vrecami, s materiálmi na vypchávanie (okrem kaučuku alebo plastov), s vlánknitými textilnými surovinami, s niťami a priadzami na textílie, s textilom, s textíliami, s obliečkami, s obrusmi, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s čipkami a s výšivkami, so stuhami a so šnúrkami, s gombíkmi, s háčikmi a s očkami, s pútkami, so špendlíkmi a s ihlami, s umelými kvetmi, s kobercami, s rohožkami, s rohožami, s linoleom a s inými podlahovými krytinami, s netextilnými tapetami, s hrami, s hračkami, so športovými a gymnastickými potrebami, s vianočnými ozdobami, s mäsom, s rybami, s hydinovým mäsom a so zverinou, s mäsovými výťažkami, s konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, s ovocnými rôsolmi, s džemami, s kompótmi, s vajcami, s mliekom a mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s kávou, s čajom, s kakaom a s kávovými náhradkami, s ryžou, s maniokom a ságom, s múkou a obilninovými prípravkami, s chlebom, s pečivom a s cukrovinkami, s polevami na koláče, s cukrom, s medom, s melasou, s droždím, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami),s koreninami, so zmrzlinami, s poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesnými výrobkami, so živými zvieratami, s čerstvým ovocím a zeleninou, so zrnami a so semenami (surovými alebo nespracovanými), so živými rastlinami a kvetmi, s krmivom pre zvieratá, so sladom, s pivom, s minerálnymi vodami, so šumivými nápojmi a s inými nealkoholickými nápojmi, s ovocnými nápojmi, s ovocnými džúsmi, so sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov, s alkoholickými nápojmi (okrem piva), s tabakom, s fajčiarskymi potrebami, so zápalkami prostredníctvom internetu; inzertné služby;  predvádzanie tovarov alebo služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaná a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie konzultácií  pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovanie reklamných služieb; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie vzoriek tovarov; zostavovanie štatistík; marketing; prieskum trhu; analýzy nákladov; rozširovanie raklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); fotokopírovacie služby; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; príprava reklamných kampaní; personálne poradenstvo;  kancelárie zaoberajúce sa dovozom alevo vývozom; obchodná administratíva;  pomoc pri riadení obchodnej činnosti s tovarmi uvedenými v triede 18 tohto zoznamu.
42 - Módne návrhárstvo; konzultačné, poradenské a informačné služby v oblasti módneho návrhárstva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 27.05.17, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Červeňanský Ivan, Ing.; Veľké Uherce 855, 958 41 Veľké Uherce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2018 9/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2019 2/2019 FG3M
 
POZ 3022-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.01.2018 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3022-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 28.12.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.01.2018 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.01.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.05.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 31.05.2018 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 10.07.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 12.07.2018 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 17.07.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2019 Typ Odoslané
POZ 3022-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku