Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 302-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  232913 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  302-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; školenie; vydávanie kníh; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových.
44 - Zdravotnícka starostlivosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.11.01, 03.11.24, 26.04.15, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.08, 26.04.09, 26.04.04 
(540) Vyjadrenie