Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3011-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3011-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30, 31, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); netextilné etikety; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; tlačené publikácie; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; katalógy.
29 - Vývary (bujóny); držky; klobásy, salámy, párky; mäso; konzervované mäso; mäsové výťažky; polievky; prípravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na prípravu jedál; šunka; údeniny; zeleninové šaláty; vajcia; potravinárska želatína; nakladaná zelenina; nakladané uhorky; jablkový kompót; ovocné pyré; zeleninové pyré; konzervovaná zelenina; konzervy so zeleninou; konzervované ovocie; konzervy s ovocím; spracované arašidy; bravčová masť; džemy; ovocná dreň; konzervovaný hrach; zemiakové hranolčeky; krokety; kyslá kapusta; sušené hrozienka; hydina (mäso); potravinárske oleje a tuky; mlieko; mliečne výrobky; kondenzované sladené mlieko; jogurt; smotana (mliečne výrobky); syry; maslo; tukové nátierky na chlieb; konzervy s rybami; kyslá kapusta; zemiakové lupienky; margarín; marmelády; maslo; mlieko; mliečne výrobky; tofu; mrazené ovocie; mrazená zelenina; pečeňové paštéty; ryby (neživé); rybie plátky (filé); konzervy s rybami; sardinky (neživé); sardely (neživé); paradajkový pretlak; lúpané semená; kompóty.
30 - Hotová káva a kávové nápoje; kávové náhradky; káva; kávové zmesi; kávové príchute; instantná káva; čokoládové nápoje, cukor, cukrovinky, jemné pečivo, kakaové nápoje; kávové nápoje, keksy, koláče s plnkou, ľad (prírodný alebo umelý), med, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, príchute do nápojov s výnimkou esencií, pudingy; sendviče, škorica (korenina), sladidlá (prírodné), stužovače šľahačky, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, vanilín (vanilková náhradka), zákusky, koláče, žemle (sladké); cukríky; pastilky (cukríky); bonbóny; fondán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); mätové cukríky; cestá na koláče; müsli; čokoládové nápoje; pudingy; sladké drievko (cukrovinky); zmrzliny; žuvačky; pekárske droždie; prášok do pečiva; cestoviny; omáčky na cestoviny; droždie do cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; pečivo (rožky); sucháre; káva; čaj; sladké a slané žemle; slané pečivo (krekery); pšeničná krupica; kukuričná krupica; kukuričná múka; lístkové cesto; obilninové vločky; kukuričné vločky; makaróny; múka; prípravky z obilnín; ovsená múka; ovsené potraviny; múka z jačmeňa; kukuričné placky (tortilly); sójová múka; prípravky z obilnín; obilninové chuťovky; ryža; marináda (chuťové prísady); korenie; koreniny; kuchynská soľ; cukor; majonézy; horčica; kečup; sójová omáčka; paradajková omáčka; ocot; zeleninové omáčky (chuťové prísady); konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady).
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; ovos; čerstvé egreše; čerstvá cvikla; čerstvé šampiňóny; čerstvé gaštany; čerstvé citróny; kokosové orechy; čerstvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica; čerstvá fazuľa; živé kvety; čerstvé ovocie; borievky (plody); zrno (obilie); čerstvé záhradné bylinky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; kukurica; čerstvé lieskové oriešky; čerstvá cibuľa; pomaranče; sušené rastliny na dekoráciu; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; čerstvé hľuzovky; mandle (ovocie); čerstvé arašidy; čerstvý špenát; čerstvé artičoky; čerstvý cesnak.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; stolové vody; vody (nápoje); ovocné džúsy; pivo; pivové koktaily.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach, 29, 30, 31, 32 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; vydávanie náborových textov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.14, 02.01.04, 09.07.17, 02.09.20, 02.01.01, 02.09.12, 27.05.09, 27.05.19, 27.05.08, 26.03.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Diskonto s.r.o.; Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 3011-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3011-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.11.2021 Typ Platba
POZ 3011-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku