Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 301-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235505 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.02.2023 
(210)  Číslo prihlášky  301-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Tabak; cigarety; cigary; šnupavý tabak; papier na cigary; fajky s výnimkou fajok z drahých kovov; cigaretové filtre; kazety na cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov; vrecúška na tabak; cigaretové zapaľovače s výnimkou zapaľovačov z drahých kovov; zápalky; čističe na fajky; popolníky pre fajčiarov s výnimkou popolníkov z drahých kovov; odrezávače na cigarové špičky (kutery). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.03.03, 26.04.19, 26.04.24, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.03, 27.05.21, 27.05.24, 29.01.04, 26.11.11, 27.03.15, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie