Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 300-2001
(111)  Trademark Number  199065 
(151)  Registration Date  13.05.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.02.2011 
(210)  Application Number  300-2001 
(220)  Application Date  06.02.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.02.2002 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 38 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Syry, syrové špeciality, mlieko a mliečne výrobky.
30 - Sušienky.
38 - Telekomunikačné služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  VESELÁ KRÁVA ŠTÍHLÁ A VE FORMĚ 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FROMAGERIES BEL, société anonyme; 16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris; FR 
(740)  Attorney(s)  Patentová a známková kancelária, Kastler Anton; Súmračná 12, 821 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2002 02/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2002 08/2002 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.04.2005 04/2005 QB3M
4 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 04/2011 TC3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 31792221 1 SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO nevýlučná 07.02.2005 platná
 
POZ 300-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 300-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 06.02.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.02.2001 Type Payment
3 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Type Internal Letter
4 Plná moc 15.03.2001 Type Delivered
5 výsledok rešerše 07.11.2001 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 07.11.2001 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2002 Type Sent document
8 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 17.03.2004 Type Delivered
9 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 29.03.2004 Type Payment
10 sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.04.2004 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 26.01.2005 Type Delivered
11a Licenčná zmluva 26.01.2005 Type Delivered
12 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 01.02.2005 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 03.03.2005 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.01.2011 Type Delivered
14a Plná moc 24.01.2011 Type Delivered
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.01.2011 Type Delivered
15a Plná moc 24.01.2011 Type Delivered
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.01.2011 Type Delivered
16a Plná moc 24.01.2011 Type Delivered
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.02.2011 Type Payment
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.02.2011 Type Payment
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2011 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Type Sent document
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Type Delivered
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.02.2021 Type Delivered
23 vyžiadanie poplatku za obnovu 17.02.2021 Type Sent document
24 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 29.03.2021 Type Sent document
POZ 300-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.02.2011 FROMAGERIES BEL, société anonyme FROMAGERIES BEL
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.02.2011 Patentová a známková kancelária, Kastler Anton ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku