Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2996-2001
(111)  Trademark Number  201522 
(151)  Registration Date  16.01.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.10.2021 
(210)  Application Number  2996-2001 
(220)  Application Date  12.10.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.10.2002 
(450)  Publication of Registration Date  01.04.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky a liečivá na liečbu porúch ukladania glykolipidov vrátane Gaucherovej choroby a Fabryho choroby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ZAVESCA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Actelion Pharmaceuticals Ltd.; Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH 
(740)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 11.09.2003 09/2003 XD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2005 04/2005 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2996-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2996-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.10.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2001 Type Payment
3 Plná moc 05.11.2001 Type Delivered
4 výsledok rešerše 09.07.2002 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2002 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2003 Type Sent document
7 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 20.06.2003 Type Delivered
8 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 26.06.2003 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 23.07.2003 Type Sent document
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2005 Type Delivered
10a Doklad o prevode 04.02.2005 Type Delivered
10b Plná moc 04.02.2005 Type Delivered
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2005 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 03.03.2005 Type Sent document
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.09.2011 Type Delivered
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2011 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.03.2018 Type Delivered
16a Plná moc 13.03.2018 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2018 Type Sent document
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.02.2021 Type Delivered
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Type Delivered
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2021 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 2996-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 23.02.2005 Actelion Pharmaceuticals Ltd. Oxford GlycoSciences (UK) Limited
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.02.2005 Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 22.05.2018 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku