Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2994-98
(111)  Trademark Number  192280 
(151)  Registration Date  25.09.2000 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  25.11.2018 
(210)  Application Number  2994-98 
(220)  Application Date  25.11.1998 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  12.06.2000 
(450)  Publication of Registration Date  11.12.2000 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky a látky na humánne a veterinárne použitie, veterinárne prípravky, zdravotnícke prípravky; multivitamínové a multiminerálne prípravky, doplnková výživa. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CENTRUM SILVER 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.11.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.06.2000 06/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.12.2000 12/2000 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2003 08/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.11.2008 11/2008 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2018 11/2018 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 05.11.2018 11/2018 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 2994-98
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2994-98
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 25.11.1998 Type Delivered
2 F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
3 výsledok rešerše 14.01.2000 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.01.2000 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2003 Type Delivered
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Type Sent document
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.07.2008 Type Delivered
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.08.2008 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2014 Type Delivered
12a Plná moc 29.01.2014 Type Delivered
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2014 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.08.2018 Type Delivered
15a Plná moc 27.08.2018 Type Delivered
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.08.2018 Type Delivered
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2018 Type Delivered
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.08.2018 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Type Sent document
20 Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Type Delivered
20a Sprievodný list 19.02.2021 Type Delivered
20b Plná moc 19.02.2021 Type Delivered
20c Doklad o prevode 19.02.2021 Type Delivered
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Type Payment
22 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Type Delivered
22a Doklad o prevode 15.03.2021 Type Delivered
23 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2021 Type Sent document
24 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Type Delivered
24a Sprievodný list 07.04.2021 Type Delivered
25 oprava dodatku k osvedčeniu 13.04.2021 Type Sent document
POZ 2994-98
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.06.2003 Wyeth Holdings Corporation American Cyanamid Company
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.09.2018 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 20.09.2018 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
6 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku