Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2991-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2991-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky a dietetické prípravky; alginátové výživové doplnky; antioxidanty; ženšenové potravinové výrobky na liečebné účely; želatínové vitamíny; výživové vlákniny; zinkové pastilky (výživové doplnky); výživové doplnky zo srvátkových bielkovín; výživové doplnky z chlorely; výživové doplnky z kvasníc; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové doplnky z prášku acai; výživové doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky zdravej výživy vyrobené prevažne z vitamínov; výživové doplnky vo forme nápojov; výživové doplnky s vysokým obsahom železa; výživové doplnky s vysokým obsahom horčíka; výživové doplnky s vysokým obsahom antioxidantov; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; vitamínové prípravky v podobe potravinových doplnkov; vitamínové tabletky; vitamíny a minerálne doplnky; vitamíny a minerálne prípravky; vitamíny a vitamínové prípravky; vitamíny pre dojčatá; výživové doplnky; výživné látky používané ako dietetické doplnky; výživné nápojové zmesi na použitie ako náhrada jedla; výživové doplnky ako práškové nápojové zmesi s ovocnou príchuťou; výživové doplnky na lekárske použitie; výživové doplnky pozostávajúce predovšetkým zo železa; výživové doplnky pozostávajúce predovšetkým z horčíka; výživové doplnky pozostávajúce predovšetkým zo zinku; výživové doplnky pozostávajúce prevažne z vápniku; výživové doplnky pre domáce zvieratá v podobe práškovej nápojovej zmesi; výživové doplnky pre malé deti; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; výživové doplnky s koenzýmom Q10; výživové doplnky s kyselinou listovou; výživové doplnky s luteínom; výživové doplnky s pivovarskými kvasnicami; výživové doplnky s obsahom aminokyselín; šumivé vitamínové tabletky; vitamínové prípravky; vitamínové nápoje; vitamínové kvapky; vitamínové doplnky; tekuté výživové doplnky; tekuté vitamínové doplnky; tekuté potravinové doplnky; tekuté bylinné doplnky; proteínové výživové doplnky na prípravu nápojov; proteínové výživové doplnky v práškovej forme; prípravky obsahujúce vitamín A; prípravky obsahujúce vitamín B; prípravky obsahujúce vitamín C; prípravky obsahujúce vitamín D; prášky ako náhrada jedla; práškové výživové doplnky; prebiotické doplnky; prenatálne vitamíny; probiotické výživové doplnky; propolisové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; potraviny pre lekársky vymedzené diéty; potravinové doplnky pre športovcov; potravinové doplnky na nelekárske účely; potravinové doplnky pre ľudskú spotrebu nie na lekárske účely; potravinové doplnky; nápoje obohatené vitamínmi na lekárske účely; náplasti s vitamínovými doplnkami; multivitamínové prípravky; minerálne výživné doplnky; liečivé výživové doplnky; liečivé čaje; liečivé nápoje; liečivé prípravky na použitie ako prísady do potravín na ľudskú spotrebu; enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; homogenizované potraviny na lekárske použitie; doplnky výživy obsahujúce výťažky z húb; doplnky výživy so ženšenom; antioxidanty na použitie v oblasti výživy; antioxidanty získané z bylinných zdrojov; antioxidačné potravinové doplnky; antioxidačné prípravky na lekárske použitie; antioxydanty obsahujúce enzýmy; antioxydanty získané z medu; farmaceutické a prírodné liečivá; výťažky z liečivých bylín; výťažky z liečivých rastlín; výťažky z liečivých rastlín na farmaceutické použitie; výťažok z kôry na farmaceutické použitie; tinktúry na lekárske použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); séra; probiotické bakteriálne zmesi na lekárske použitie; probiotické prípravky na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte; liečivé rastliny; lieky; liečivé pastilky; liečivé pleťové toniká; liečivé minerálne nápoje; liečivá.
35 - Veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RK MED senior60plus 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Konrád Roman; Vodná 4, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2991-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2991-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 22.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
POZ 2991-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku