Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2984-2002
(111)  Trademark Number  202097 
(151)  Registration Date  05.03.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.10.2022 
(210)  Application Number  2984-2002 
(220)  Application Date  18.10.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.12.2002 
(450)  Publication of Registration Date  03.06.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačové softvéry; počítačové softvéry na ochranu dát.
16 - Tlačoviny reklamného a informačného charakteru; sprievodca pre používateľov softvéru.
42 - Tvorba a výroba počítačových softvérov, a to najmä počítačových softvérov na ochranu dát; poskytovanie softvérov; poradenské, konzultačné a expertízne služby v oblasti počítačových softvérov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ESET 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ESET, spol. s r.o.; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  International Registration Number  802208 
(800)  International Registration Date  05. 03. 2003; 05. 10. 2005; 31. 05. 2006; 12. 04. 2007 
(800)  Country of International Trademark Registration  AG; AL; AM; AT; AU; AZ; BA; BG; BH; BX; BY; CN; CU; CZ; DE; DK; DZ; EE; EG; ES; FI; FR; GB; GE; GR; HR; HU; CH; IE; IR; IS; IT; JP; KE; KG; KP; KR; KZ; LI; LR; LS; LT; LV; MA; MC; MD; MK; MN; MZ; NO; PL; PT; RO; RU; SE; SG; SI; SL; SM; SY; SZ; TJ; TM; TR; UA; UZ; VN; YU 
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 6/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 11.09.2003 9/2003 XA3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.05.2006 5/2006 XA3M
5 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.11.2006 11/2006 XA3M
6 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.09.2007 9/2007 XA3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2009 10/2009 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
9 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 2984-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.11.2002 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 04.11.2002 2 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 13.01.2005 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 05.10.2005 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 31.05.2006 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 19.04.2007 1 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 17.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2984-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z.) Type Sent document
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Type Sent document
Plná moc 18.10.2002 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.10.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.10.2002 Type Delivered
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.10.2002 Type Delivered
Oznámenie 04.11.2002 Type Delivered
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 04.11.2002 Type Delivered
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.11.2002 Type Payment
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2002 Type Payment
výsledok rešerše 06.11.2002 Type Internal Letter
výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 07.11.2002 Type Sent document
pokyn na zverejnenie POZ 07.11.2002 Type Internal Letter
Žiadosť o odvol.medz.zápisu 18.11.2002 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (FR) 14.01.2003 Type Delivered
sprievodný list do OMPI 15.04.2003 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 15.04.2003 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 15.04.2003 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 12.06.2003 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 26.06.2003 Type Sent document
Odmietnutie MOZ 10.09.2003 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 05.11.2003 Type Delivered
Rozhodnutie k MOZ 12.11.2003 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 11.02.2004 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 19.05.2004 Type Delivered
Rozhodnutie k MOZ 22.12.2004 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 13.01.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 17.01.2005 Type Delivered
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 18.01.2005 Type Payment
sprievodný list do OMPI 19.01.2005 Type Sent document
sprievodný list do OMPI 19.01.2005 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 19.01.2005 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 20.01.2005 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 23.02.2005 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 03.03.2005 Type Delivered
Rozhodnutie k MOZ 03.03.2005 Type Delivered
Žiadosť o územné rozšírenie 05.10.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 11.10.2005 Type Payment
sprievodný list do OMPI 21.10.2005 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 21.10.2005 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 21.10.2005 Type Sent document
Rozhodnutie k MOZ 04.11.2005 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 08.03.2006 Type Delivered
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 16.03.2006 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2006 Type Sent document
Žiadosť o územné rozšírenie 31.05.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 05.06.2006 Type Payment
sprievodný list do OMPI 15.06.2006 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 15.06.2006 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 15.06.2006 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 18.09.2006 Type Delivered
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 20.09.2006 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Type Sent document
Odmietnutie MOZ 17.10.2006 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 28.12.2006 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 06.03.2007 Type Delivered
Žiadosť o územné rozšírenie 12.04.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 23.04.2007 Type Payment
sprievodný list do OMPI 22.05.2007 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 22.05.2007 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 22.05.2007 Type Sent document
List z OMPI 29.06.2007 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 23.07.2007 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 23.07.2007 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 23.07.2007 Type Delivered
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 27.07.2007 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Type Sent document
Odmietnutie MOZ 23.08.2007 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.10.2007 Type Delivered
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 25.10.2007 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 26.02.2008 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 26.02.2008 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 22.05.2008 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.2009 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 15.12.2009 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.07.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.08.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 24.05.2013 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 14.10.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.10.2016 Type Delivered
Plná moc 20.10.2016 Type Delivered
Plná moc 20.10.2016 Type Delivered
všeobecný referátnik 25.11.2016 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 13.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Type Sent document
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 12.01.2023 Type Delivered
POZ 2984-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.08.2009 ESET, spol. s r. o. ESET, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2016 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku