Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 298-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199063 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.02.2011 
(210)  Číslo prihlášky  298-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.02.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Syry, syrové špeciality, mlieko a mliečne výrobky.
30 - Sušienky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.02, 03.04.13, 26.01.15, 26.01.22 
(540) Vyjadrenie