Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2977-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2977-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.12.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá; voňavkárske výrobky; kozmetické prípravky; vlasové vody; esenciálne (éterické) oleje; farby na vlasy; kozmetické krémy; bieliace prípravky na kozmetické použitie; laky na vlasy; prípravky na vlasovú onduláciu; prípravky na odstránenie lakov; odfarbovače; šampóny; suché šampóny; kozmetické farby; vlasové kondicionéry; vlasová kozmetika; krémy na vlasy; prípravky na odfarbovanie vlasov; prípravky na zmäkčovanie vlasov; gély na vlasy; hydratačné prípravky na vlasy; oleje ako kondicionéry na vlasy; kozmetické prípravky na vlasy a pokožku hlavy; vlasová kozmetika a prípravky na ošetrenie vlasov; prípravky na ošetrovanie vlasov; prípravky na úpravu vlasov; zosvetľovače vlasov; tužidlá na vlasy; farby na vlasy; vlasové toniká; prípravky na trvalé ondulovanie vlasov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FREECOLOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oyster Cosmetics S.p.A.; Via Barzizza, 37/A, I-46043 Castiglione delle Stiviere (MN); IT 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2977-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2977-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 19.11.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 22.11.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
3b Príloha inde neuvedená 25.11.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2021 Typ Platba
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.11.2021 Typ Odoslané
6 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2021 Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2021 Typ Odoslané
POZ 2977-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku