Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2967-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  255368 
(151)  Dátum zápisu  16.06.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.06.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2967-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.07.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); krémy na kožu; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); oleje na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie).
05 - Liečivé cukríky; netabakové cigarety na lekárske použitie; liečivé čaje; oleje na lekárske použitie; liečivé rastliny; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé korene; zverolekárske prípravky; lieky pre humánnu medicínu; liečivé nápoje; byliny na fajčenie na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; konope na lekárske použitie.
34 - Zápalky; tabak; vrecúška na tabak; cigaretové špičky; cigaretové filtre; zapaľovače pre fajčiarov; zásobníky plynu do zapaľovačov; fajky; bloky, zväzky cigaretových papierikov; absorpčný papier do fajok; žuvací tabak; cigary; odrezávače na cigarové špičky (kutery); kazety na cigary; puzdrá na cigary; kazety na cigarety; puzdrá na cigarety; tabatierky na cigarety; cigarové náustky; cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske použitie); cigarety; cigaretové náustky; špičky na cigaretové náustky; cigaretový papier; čističe na fajky; kresadlá; byliny na fajčenie; stojany na fajky; držiaky na zápalky; dózy na tabak; šnupavý tabak; tabatierky; zápalkové škatuľky; popolníky pre fajčiarov; pľuvadlá pre konzumentov tabaku; skrinky na cigary udržujúce vlhkosť (humidory); elektronické cigarety; ústne vaporizéry pre fajčiarov; aromatické prísady do tabaku (okrem esenciálnych olejov); aromatické prísady do náplní elektronických cigariet (okrem esenciálnych olejov); vodné fajky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Royal Herb 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NIXXX s.r.o.; Dr. Vladimíra Clementisa 3121/22, 071 01 Michalovce 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 5/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.07.2021 13/2021 FG3M
 
POZ 2967-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.01.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2967-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 23.12.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 23.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.12.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 26.01.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.02.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 2967-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku