Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 296-99
(111)  Číslo ochrannej známky  194144 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.02.2019 
(210)  Číslo prihlášky  296-99 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.02.1999 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.11.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo a nealkoholické nápoje všetkých druhov zaradených v tejto triede.
33 - Vína všetkých druhov, liehoviny a likéry. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.01, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie