Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 296-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  296-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Zariadenia a stroje pre poľnohospodárstvo, pre zemné práce, pre stavebníctvo, pre ťažbu ropy a plynu, banské zariadenia; bagre; brúsne stroje; lyžice do strojov na zemné práce; mechanické lopaty; škrabače (stroje); utĺkacie stroje; príslušenstvo pre bagre; prešívacie stroje; rezáky, frézy pre stúpavé vŕtanie; ryhovače (stroje); samohybné vozidlá na povrchovú úpravu ciest; kosačky (benzínové); kosačky (elektrické); zhrňovače (stroje na zemné práce); skarifikátory (stroje na rozrývanie krajiny); stavebné vozidlá (iná ako k dopravným účely); stroje na zhutnenie zeminy; čelné nakladače pre traktory; čerpadlá na betón; drviče; zrovnávače (stroje na zemné práce); hydraulické motory pre bagre; kĺbové nakladače; motorové grejdre (stroje); nakladače (stroje); pákové buchary; pojazdné drviče (pre banské účely); presievačky; brány; baliace stroje pre poľnohospodárstvo; elektrické záhradnícke náradie; hydraulické škripcové kliešte na drevo na použitie v lesníctve; kropiace zariadenia (stroje); krovinorezy (stroje); kultivátory (Elektrické záhradné a trávne náčinia); lesnícke stroje; lisovacie stroje na balíky slamy; lisy na seno; lisy na krmivo; lúpacie stroje na kukuricu a zrno; mláťačky; obrábacie stroje; pásy na poľnohospodárske dopravné stroje; pluhy; radlice; stroje na ťažbu dreva; frézy na dlažbu (stroje); miešačky na betón [stroje]; stavebné stroje; stroje na miešanie asfaltu; stroje na opravu a údržbu ciest a chodníkov; stroje na pokladanie asfaltu; stroje na pokladanie betónu; dopravníky a dopravníkové pásy; tvarovacie fréza (stroja); zhutňovače; lisovacie (stroje); drážkovacie stroje; stroje a zariadenia pre rezanie, vŕtanie, brúsenie, ostrenie a úpravu povrchov; stroje na zhutňovanie materiálov; hydraulické kladivá; rovnacie stroje; vrtáky (banské); zemné špirálové vrtáky [stroje]; rotovátory (stroja); štiepačky na drevo (stroje); stroje na rezanie dreva; rezacie nástroje na použitie s rezacími strojmi (pílami); valčekovej dráhy na použitie v zariadení pásových dopravníkov; rezače, strihače (stroje); hydraulické náradie; frézy (mechanické náradie); vysávače] drviče na upratovanie odpadu; elektrické kefy; postrekovače (stroje).
12 - Elektromobily (vozidlá); vozidlá a dopravné prostriedky; traktory; záhradnícke traktory.
35 - Maloobchodný predaj ručných nástrojov slúžiacich k stavbe; maloobchodný predaj stavebných strojov a zariadení; maloobchodný predaj záhradníckych potrieb; maloobchodný predaj poľnohospodárskych nástrojov a vybavenia; maloobchodné služby v súvislosti so záhradníckym náčiním; maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovarov uvedených v triedach 7 a 12. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 27.05.13, 27.05.15, 29.01.01, 27.05.25, 26.11.12, 26.11.11, 26.11.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DCSK s.r.o.; Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, advokátní kancelář; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 296-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 296-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.01.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 29.01.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 29.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.02.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2021 Typ Odoslané
POZ 296-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku