Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2957-2001
(111)  Trademark Number  201400 
(151)  Registration Date  16.12.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.10.2021 
(210)  Application Number  2957-2001 
(220)  Application Date  09.10.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.09.2002 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  25 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Dámske, pánske a detské odevy, odevy z bavlnených textílií, najmä rifle. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  TWISTER 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HUTI, s.r.o.; Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.2002 09/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2003 03/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.10.2021 20/2021 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2957-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2957-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 09.10.2001 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.10.2001 Type Delivered
2a Plná moc 11.10.2001 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.10.2001 Type Payment
4 výsledok rešerše 19.06.2002 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.06.2002 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.01.2003 Type Sent document
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.05.2010 Type Delivered
7a Plná moc 12.05.2010 Type Delivered
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.05.2010 Type Payment
9 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.05.2010 Type Sent document
10 Výpoveď plnej moci 07.06.2010 Type Delivered
11 Oznámenie 07.06.2010 Type Delivered
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2010 Type Sent document
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.06.2011 Type Payment
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.06.2011 Type Delivered
15 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Type Sent document
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Type Delivered
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2021 Type Payment
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.09.2021 Type Payment
19 Žiadosť o zápis prevodu 24.09.2021 Type Delivered
19a Sprievodný list 24.09.2021 Type Delivered
19b Výpis z obchodného registra 24.09.2021 Type Delivered
19c Oznámenie k poplatkom 24.09.2021 Type Delivered
20 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.09.2021 Type Delivered
20a Oznámenie k poplatkom 24.09.2021 Type Delivered
21 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Type Sent document
POZ 2957-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.06.2010 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Prevod majiteľa 11.10.2021 HUTI, s.r.o. H & N, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2021 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku