Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2955-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204672 
(151)  Dátum zápisu  15.12.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2955-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  (91) 14381 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.04.2002 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  TW 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.09.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky na osobnú starostlivosť, a to dezodoranty a prípravky proti poteniu, kozmetika, roztoky na trvalú, farby na vlasy, prípravky na osobnú hygienu; pracie prípravky, prípravky na čistenie kúpeľne, toalety a kuchyne, vosky, prášky a roztoky na leštenie podláh, áut, a iných zariadení; ochucovadlá a aromatické látky; chemické činidlo na zlepšenie stupňa priehľadnosti a izolačného stupňa skiel (aj okuliarov); čajové vrecká do kúpeľa; čistiace tekutiny na magnetickú hlavu videoprehrávača, nahrávacieho zariadenia a magnetofónu; zubná pasta, zubný prášok, zubné roztoky; oleje na kožu, roztoky na leštenie kože, krém, leštidlo, púdre, prášky a roztoky na topánky; vonné tyčinky, vonné púdre; leštiace materiály a výrobky z nich; dezodoranty, odstraňovače hrdze, desikanty a antistatické prípravky na rodinné použitie; kozmetické prípravky pre zvieratá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SPEED STICK 24/7 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation; 300 Park Avenue, New York, NY 10022; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.09.2003 9/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2004 3/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 2955-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.10.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.08.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2955-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 16.10.2002 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.10.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.10.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.10.2002 Typ Platba
Doklad o práve prednosti 19.12.2002 Typ Doručené
výsledok rešerše 24.06.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 24.06.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.08.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Typ Odoslané
POZ 2955-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku