Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 295-93
(111)  Trademark Number  179703 
(151)  Registration Date  12.02.1998 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.03.2013 
(210)  Application Number  295-93 
(220)  Application Date  23.03.1993 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.1997 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pivo. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  07.01.01, 07.15.22, 28.17 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.03.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 05/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.04.2002 04/2002 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 09.01.2003 01/2003 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 09.01.2003 01/2003 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.10.2003 10/2003 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.10.2003 10/2003 PC3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.10.2003 10/2003 PD3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 03.11.2006 11/2006 PE3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 08/2009 PC3M
11 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.03.2014 03/2014 TC3M
12 Obnovené ochranné známky 04.03.2014 03/2014 ND3M
13 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 295-93
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 295-93
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 23.03.1993 Type Delivered
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.11.1993 Type Sent document
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Type Sent document
4 Doklad o podniku/podnikateľovi Type Delivered
5 F0011 Popl. za prihlášku 11.02.1994 Type Payment
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.03.1994 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 13.06.1994 Type Delivered
8 Žiadosť o informáciu 23.01.1995 Type Delivered
9 Doklad Type Delivered
10 Odpoveď na správu úradu 20.01.1997 Type Delivered
11 Žiadosť o informáciu 21.01.1997 Type Delivered
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.04.1997 Type Delivered
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.04.1997 Type Delivered
14 výsledok rešerše 06.08.1997 Type Internal Letter
15 pokyn na zverejnenie POZ 06.08.1997 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.02.1998 Type Sent document
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2001 Type Delivered
17a Plná moc 21.11.2001 Type Delivered
17b Doklad o prevode 21.11.2001 Type Delivered
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2001 Type Payment
19 pokyn na zápis prevodu 29.01.2002 Type Internal Letter
20 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Type Sent document
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2002 Type Delivered
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2002 Type Payment
23 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 09.07.2002 Type Sent document
24 Odpoveď na správu úradu 25.07.2002 Type Delivered
25a Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2002 Type Delivered
25b Urgencia 23.10.2002 Type Delivered
26 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.11.2002 Type Payment
27 Plná moc 07.11.2002 Type Delivered
28 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.11.2002 Type Internal Letter
29 pokyn na zápis prevodu 07.11.2002 Type Internal Letter
30 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2002 Type Sent document
31 vrátenie kolkových známok - vyžiadanie poplatku 15.01.2003 Type Sent document
32 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 06.02.2003 Type Delivered
32a Plná moc 06.02.2003 Type Delivered
32b Zmluva 06.02.2003 Type Delivered
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 20.02.2003 Type Payment
34 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 03.03.2003 Type Sent document
35 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 21.03.2003 Type Delivered
36 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.03.2003 Type Delivered
37 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 24.04.2003 Type Delivered
38 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2003 Type Delivered
38a Plná moc 24.04.2003 Type Delivered
38b Doklad 24.04.2003 Type Delivered
39 vyžiadanie poplatku 13.05.2003 Type Sent document
40 vyžiadanie poplatku 13.05.2003 Type Sent document
41 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2003 Type Payment
42 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.05.2003 Type Payment
43 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu Type Sent document
44 Plná moc 08.08.2003 Type Delivered
45 dodatok k osvedčeniu OZ 27.08.2003 Type Sent document
46 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2003 Type Sent document
47 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2003 Type Sent document
48 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 21.08.2006 Type Delivered
48a Plná moc 21.08.2006 Type Delivered
49 vyžiadanie poplatku 06.09.2006 Type Sent document
50 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.09.2006 Type Payment
51 dodatok k osvedčeniu OZ 27.09.2006 Type Sent document
52 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2007 Type Delivered
52a Doklad o prevode 27.12.2007 Type Delivered
53 vyžiadanie poplatku 23.01.2008 Type Sent document
54 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Type Sent document
55 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2009 Type Delivered
55a Plná moc 27.03.2009 Type Delivered
56 vyžiadanie poplatku 06.05.2009 Type Sent document
57 Avízo o platbe 26.05.2009 Type Delivered
58 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2009 Type Payment
59 Avízo o platbe 28.05.2009 Type Delivered
60 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Type Sent document
61 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2013 Type Delivered
61a Plná moc 18.09.2013 Type Delivered
61b Doklad o podniku/podnikateľovi 18.09.2013 Type Delivered
62 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.09.2013 Type Delivered
62a Plná moc 18.09.2013 Type Delivered
63 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.09.2013 Type Delivered
63a Plná moc 18.09.2013 Type Delivered
64 vyžiadanie poplatku 16.12.2013 Type Sent document
65 vyžiadanie poplatku za obnovu 16.12.2013 Type Sent document
66 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 27.12.2013 Type Payment
67 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2013 Type Payment
68 dodatok k osvedčeniu OZ 14.02.2014 Type Sent document
69 Žiadosť o zápis prevodu 27.08.2019 Type Delivered
69a Doklad o prevode 27.08.2019 Type Delivered
69b Plná moc 27.08.2019 Type Delivered
70 vyžiadanie poplatku 24.09.2019 Type Sent document
71 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Type Payment
72 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.10.2019 Type Sent document
73 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Type Delivered
73a Doklad o prevode 22.10.2019 Type Delivered
74 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Type Sent document
POZ 295-93
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Pivovar Stein, štátny podnik
1 Prevod majiteľa 30.01.2002 T. A. P. INTERNATIONAL, a. s. S.t.e.i.n., a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.11.2002 T. A. P. INTERNATIONAL, a. s. T. A. P. INTERNATIONAL, a. s.
3 Prevod majiteľa 07.11.2002 Bamford Investment Trading and Consulting Ltd. T. A. P. INTERNATIONAL, a. s.
4 Prevod majiteľa 20.08.2003 Pivovar Stein, a. s. Bamford Investment Trading and Consulting Ltd.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 20.08.2003 Garaj Marian, Mgr.
6 Prevod majiteľa 22.06.2009 STEIN beverages a.s. Pivovar Stein, a. s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2009 Garaj Marian, Mgr.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.02.2014 STEIN FV a.s. STEIN beverages a.s.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2014 Belička Ivan, Ing.
10 Prevod majiteľa 08.11.2019 Pivovar STEIGER a.s. STEIN FV a.s.
11 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku