Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2936-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2936-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ 575655 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2021 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Realitná činnosť; predaj a nákup nehnuteľností; nehnuteľnosti - sprostredkovanie bývania; nehnuteľnosti - oceňovanie a odhady; prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom nájomných domov; prenájom činžovních domov; prenájom kancelárií; developerská činnosť v rámci triedy 36; správa majetku; správa nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo; vykonávanie stavieb, ich zmien a ich odstraňovanie; údržba nehnuteľností; realizácia inžinierskych sietí; realizácia sadových a parkových úprav.
42 - Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe; poradenstvo, konzultácie a znalecké posudky v projekcii stavieb; projektová činnosť v stavebníctve; projektovanie pozemkových úprav; projektovanie inžinierskych sietí; projektovanie sadových a parkových úprav. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 26.04.09, 07.01.24, 24.17.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BORÁK DEVELOPMENT, s.r.o.; Vlčnovská 2066, 688 01 Uherský Brod; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2936-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2936-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.11.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.11.2021 Typ Doručené
POZ 2936-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku