Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2933-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254955 
(151)  Dátum zápisu  03.05.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  03.05.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2933-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  26.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 21, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Zlatokopecké blany; peňaženky; prikrývky na kone; náhubky; cestovné kufre; obojky pre zvieratá; vypracované kože; kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; koža (surovina alebo polotovar); imitácie kože; dáždniky; biče; plecniaky; náprsné tašky; nákupné tašky; diplomatické kufríky; plážové tašky; kabelky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); spoločenské kabelky; lodné kufre; sieťové nákupné tašky; kufríky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky.
21 - Termosky na jedlo; sklené ampulky (nádoby); košíky na chlieb pre domácnosť; sklené banky (nádoby); kade, putne; súpravy kuchynského riadu; poklopy na maslo; sklenené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; obaly na mydlá; misy; obuváky; fľaše; podnosy (tácne); karafy; keramické výrobky pre domácnosť; hrebene; čínsky porcelán; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); dekoračné práškové sklo; koreničky; hrnčiarske výrobky; kvetináče; hrnce, hrnčeky; likérové súpravy; majolika; potreby pre domácnosť; stojany na vajíčka; porcelán; vázy; viacramenné svietniky; kávové súpravy (stolový riad); podnosy pre domácnosť; džbány; krčahy; kuchynské nádoby; kuchynský riad a náradie; porcelánové, keramické, kameninové, terakotové alebo sklenené figuríny; kanvice na kávu (nie elektrické); flakóny; sklené poháre; pokladničky.
25 - Obuv; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; baretky; čiapky; pleteniny; nízke čižmy; šnurovacie topánky; nákrčníky; živôtiky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; ponožky; podväzky; košele; košele s krátkym rukávom; klobúky; kožušiny (oblečenie); pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; plátenná obuv; vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; rukávniky; papuče; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; uniformy; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; topánky; čelenky (oblečenie); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; tričká; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; nohavicové sukne; šatové sukne; dámske nohavičky; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; pokrývky hlavy; latexové odevy; priľnavé podprsenky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.03.01, 04.03.07, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Phasenetic Labs, s. r. o.; Holubyho 4398/30, 921 01 Piešťany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, Košice-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.01.2021 2/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 26.05.2021 10/2021 FG3M
 
POZ 2933-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.01.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2933-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 20.12.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.12.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.12.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.01.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 07.01.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 07.01.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.05.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 2933-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku