Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2916-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2916-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Pančuchy; goliere (časti odevov); nákrčníky; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; spodná bielizeň; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; košele; klobúky; kombinézy (oblečenie); návleky; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textilií; športové tričká, dresy; rukávniky; bundy; saká; sukne; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); tričká; vesty pre rybárov; pončá; traky; obuv; kravaty; športové tielka; poľovnícke a lesnícke oblečenie; odevy na športovanie; spoločenské oblečenie.
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; maloobchodné služby s oblečením; maloobchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služby s poľovníckym a lesníckym oblečením, s odevmi na športovanie a so spoločenským oblečením; maloobchodné a veľkoobchodné služby s oblečením prostredníctvom internetu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Athos-Moden 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Katarína Pinďáková; SNP 818/4, 014 01 Bytča 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2916-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2916-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 12.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2916-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku