Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 291-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251667 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  291-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Toaletné mydlá; parfumy; éterické oleje; toaletné prípravky; dezodoranty a prípravky proti poteniu nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky pre starostlivosť o vlasy, pokožku, telo, zuby a ústa; gély na vlasy; laky na vlasy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 3 tohto zoznamu; marketing; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); inzercia.
44 - Holičstvo; kadernícke salóny; salóny krásy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.13.04, 24.09.01, 14.07.20, 24.01.05, 25.01.06, 25.01.09, 26.04.06, 29.01.02, 29.01.07, 24.09.13, 27.05.15, 26.05.06, 26.05.02, 25.01.10, 23.05.11 
(540) Vyjadrenie