Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 28677
(111)  Číslo ochrannej známky  155456 
(151)  Dátum zápisu  15.05.1963 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  28677 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.05.1963 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 08, 09, 11, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Hutnícke výrobky ako odliatky, výkovky, výlisky, špeciálne ocele, špeciálne zliatiny a iné; zariadenia pre huty ako valcovacie trate, valcovacie stolice, valce na studené i teplé trate, valce bandážované, kompletné úpravnícke linky na čistenie, morenie, žíhanie, zváranie, rezanie (strihanie), rovnanie, pokovovanie, leštenie, triedenie, kalibrovanie, kontrolu, navíjanie, balenie a iné; zariadenia pre zlievarne ako kompletné linky na prípravu, úpravu a regeneráciu formovacích látok, formovacie stroje lisovacie, striasacie, na škrupiny, pieskomety, stroje na jadrá, stroje na manipuláciu, vytĺkacie rošty, čistiace bubny, vrhače, metacie stroje a iné; zariadenia pre bane ako ťažné stroje, ťažné klietky, zariadenia na banskú signalizáciu a iné; zariadenia pre úpravne uhlia a rúd ako rozdružovače, triediče, dopravníky, automatizačné zariadenia pre úpravne a iné; zariadenia na mletie a drvenie hmôt ako špeciálne mlyny, napríklad na cukrovú trstinu, na uhlie, drviče, triediče a iné; tvárniace stroje ako ťažké hydraulické lisy kovacie, vytlačovacie, špeciálne lisy, napr. paketovacie (zväzkové) a iné; vysokotlakové zariadenia ako hydropneumatické akumulátory, autoklávy, reaktory (chemické), kotly všetkých druhov, vysokotlakové potrubia a iné; priemyselné pece ako pece palivové a iné; zariadenia pre chemický priemysel ako pre plynárne, koksárne, dusikárne, výrobne kyselín, liehu (syntetického), čpavku, hnojív, polymerizátory, miešadlá a iné; zariadenia pre potravinársky priemysel ako pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, droždiarne, škrobárne a iné; zariadenia pre gumárenský a plastikárenský priemysel ako vulkanizačné lisy na pneumatiky a iné; zariadenia na spracovanie tabaku a výrobu cigariet; zariadenia na skúšanie, váženie a balenie hmôt a predmetov; kovoobrábacie stroje ako veľké sústruhy, karusely, horizontky, frézky, ultrazvukové vŕtačky a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia), ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; upínacie náradie a prípravky na kovoobrábanie; strojové časti ako veľké zalomené hriadele, ozubené kolesá, špeciálne prevodové skrine, špeciálne pružiny, vrátky elektrické; náhradné diely na zariadenia a stroje všetkých druhov a iné; kompresory a dúchadlá ako kompresory axiálne a iné; elektrické zariadenia a stroje ako elektrické generátory všetkých druhov, motory všetkých druhov, transformátory všetkých druhov, meniče, zariadenia na elektrické pohony (elektrickú trakciu); zariadenia pre jadrové elektrárne ako jadrové reaktory, dopravníky jadrového paliva a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia) ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; meradlá na účely kovoobrábania ako mierky, kalibre, meracie a kontrolné prístroje a iné; elektrické prístroje na všetky napätia, napríklad spínače, odpory, tlmivky, relé, zariadenia elektrární, zariadenia rozvodní, energovlaky všetkých druhov, elektronické zariadenia meracie, kontrolné, automatizačné a iné; zariadenia na automatizáciu vedenia strojov a zariadenia všetkých druhov ako valcovní, úpravovní, hydraulických lisov, turbín, obrábacích strojov a iné; zariadenia na kondenzáciu ako povrchové kondenzátory, ohrievače, špeciálne tepelné výmenníky a iné; vozidlá ako lokomotívy elektrické, lokomotívy turbínové, trolejbusy, automobily všetkých druhov, autobusy všetkých druhov a iné; cestné valce ako valce motorové (dieselové) a iné; rýpadlá ako kolesové veľkorýpadlá a iné; zdvíhadlá ako žeriavy, kladkostroje (elektrické), bremenové magnety a iné; dopravné zariadenia, ako zariadenia do valcovní, úpravovní, skládok, zauhľovanie, odstruskovanie, dopravníky sypkých hmôt; spaľovacie motory ako motory dieselové a iné; plavidlá ako osobné lode všetkých druhov, nákladné lode všetkých druhov a iné; turbíny ako parné turbíny, spaľovacie turbíny a iné.
07 - Hutnícke výrobky ako odliatky, výkovky, výlisky, špeciálne ocele, špeciálne zliatiny a iné; zariadenia pre huty ako valcovacie trate, valcovacie stolice, valce na studené i teplé trate, valce bandážované, kompletné úpravnícke linky na čistenie, morenie, žíhanie, zváranie, rezanie (strihanie), rovnanie, pokovovanie, leštenie, triedenie, kalibrovanie, kontrolu, navíjanie, balenie a iné; zariadenia pre zlievarne ako kompletné linky na prípravu, úpravu a regeneráciu formovacích látok, formovacie stroje lisovacie, striasacie, na škrupiny, pieskomety, stroje na jadrá, stroje na manipuláciu, vytĺkacie rošty, čistiace bubny, vrhače, metacie stroje a iné; zariadenia pre bane ako ťažné stroje, ťažné klietky, zariadenia na banskú signalizáciu a iné; zariadenia pre úpravne uhlia a rúd ako rozdružovače, triediče, dopravníky, automatizačné zariadenia pre úpravne a iné; zariadenia na mletie a drvenie hmôt ako špeciálne mlyny, napríklad na cukrovú trstinu, na uhlie, drviče, triediče a iné; tvárniace stroje ako ťažké hydraulické lisy kovacie, vytlačovacie, špeciálne lisy, napr. paketovacie (zväzkové) a iné; vysokotlakové zariadenia ako hydropneumatické akumulátory, autoklávy, reaktory (chemické), kotly všetkých druhov, vysokotlakové potrubia a iné; priemyselné pece ako pece palivové a iné; zariadenia pre chemický priemysel ako pre plynárne, koksárne, dusikárne, výrobne kyselín, liehu (syntetického), čpavku, hnojív, polymerizátory, miešadlá a iné; zariadenia pre potravinársky priemysel ako pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, droždiarne, škrobárne a iné; zariadenia pre gumárenský a plastikárenský priemysel ako vulkanizačné lisy na pneumatiky a iné; zariadenia na spracovanie tabaku a výrobu cigariet; zariadenia na skúšanie, váženie a balenie hmôt a predmetov; kovoobrábacie stroje ako veľké sústruhy, karusely, horizontky, frézky, ultrazvukové vŕtačky a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia), ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; upínacie náradie a prípravky na kovoobrábanie; strojové časti ako veľké zalomené hriadele, ozubené kolesá, špeciálne prevodové skrine, špeciálne pružiny, vrátky elektrické; náhradné diely na zariadenia a stroje všetkých druhov a iné; kompresory a dúchadlá ako kompresory axiálne a iné; elektrické zariadenia a stroje ako elektrické generátory všetkých druhov, motory všetkých druhov, transformátory všetkých druhov, meniče, zariadenia na elektrické pohony (elektrickú trakciu); zariadenia pre jadrové elektrárne ako jadrové reaktory, dopravníky jadrového paliva a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia) ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; meradlá na účely kovoobrábania ako mierky, kalibre, meracie a kontrolné prístroje a iné; elektrické prístroje na všetky napätia, napríklad spínače, odpory, tlmivky, relé, zariadenia elektrární, zariadenia rozvodní, energovlaky všetkých druhov, elektronické zariadenia meracie, kontrolné, automatizačné a iné; zariadenia na automatizáciu vedenia strojov a zariadenia všetkých druhov ako valcovní, úpravovní, hydraulických lisov, turbín, obrábacích strojov a iné; zariadenia na kondenzáciu ako povrchové kondenzátory, ohrievače, špeciálne tepelné výmenníky a iné; vozidlá ako lokomotívy elektrické, lokomotívy turbínové, trolejbusy, automobily všetkých druhov, autobusy všetkých druhov a iné; cestné valce ako valce motorové (dieselové) a iné; rýpadlá ako kolesové veľkorýpadlá a iné; zdvíhadlá ako žeriavy, kladkostroje (elektrické), bremenové magnety a iné; dopravné zariadenia, ako zariadenia do valcovní, úpravovní, skládok, zauhľovanie, odstruskovanie, dopravníky sypkých hmôt; spaľovacie motory ako motory dieselové a iné; plavidlá ako osobné lode všetkých druhov, nákladné lode všetkých druhov a iné; turbíny ako parné turbíny, spaľovacie turbíny a iné.
08 - Hutnícke výrobky ako odliatky, výkovky, výlisky, špeciálne ocele, špeciálne zliatiny a iné; zariadenia pre huty ako valcovacie trate, valcovacie stolice, valce na studené i teplé trate, valce bandážované, kompletné úpravnícke linky na čistenie, morenie, žíhanie, zváranie, rezanie (strihanie), rovnanie, pokovovanie, leštenie, triedenie, kalibrovanie, kontrolu, navíjanie, balenie a iné; zariadenia pre zlievarne ako kompletné linky na prípravu, úpravu a regeneráciu formovacích látok, formovacie stroje lisovacie, striasacie, na škrupiny, pieskomety, stroje na jadrá, stroje na manipuláciu, vytĺkacie rošty, čistiace bubny, vrhače, metacie stroje a iné; zariadenia pre bane ako ťažné stroje, ťažné klietky, zariadenia na banskú signalizáciu a iné; zariadenia pre úpravne uhlia a rúd ako rozdružovače, triediče, dopravníky, automatizačné zariadenia pre úpravne a iné; zariadenia na mletie a drvenie hmôt ako špeciálne mlyny, napríklad na cukrovú trstinu, na uhlie, drviče, triediče a iné; tvárniace stroje ako ťažké hydraulické lisy kovacie, vytlačovacie, špeciálne lisy, napr. paketovacie (zväzkové) a iné; vysokotlakové zariadenia ako hydropneumatické akumulátory, autoklávy, reaktory (chemické), kotly všetkých druhov, vysokotlakové potrubia a iné; priemyselné pece ako pece palivové a iné; zariadenia pre chemický priemysel ako pre plynárne, koksárne, dusikárne, výrobne kyselín, liehu (syntetického), čpavku, hnojív, polymerizátory, miešadlá a iné; zariadenia pre potravinársky priemysel ako pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, droždiarne, škrobárne a iné; zariadenia pre gumárenský a plastikárenský priemysel ako vulkanizačné lisy na pneumatiky a iné; zariadenia na spracovanie tabaku a výrobu cigariet; zariadenia na skúšanie, váženie a balenie hmôt a predmetov; kovoobrábacie stroje ako veľké sústruhy, karusely, horizontky, frézky, ultrazvukové vŕtačky a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia), ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; upínacie náradie a prípravky na kovoobrábanie; strojové časti ako veľké zalomené hriadele, ozubené kolesá, špeciálne prevodové skrine, špeciálne pružiny, vrátky elektrické; náhradné diely na zariadenia a stroje všetkých druhov a iné; kompresory a dúchadlá ako kompresory axiálne a iné; elektrické zariadenia a stroje ako elektrické generátory všetkých druhov, motory všetkých druhov, transformátory všetkých druhov, meniče, zariadenia na elektrické pohony (elektrickú trakciu); zariadenia pre jadrové elektrárne ako jadrové reaktory, dopravníky jadrového paliva a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia) ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; meradlá na účely kovoobrábania ako mierky, kalibre, meracie a kontrolné prístroje a iné; elektrické prístroje na všetky napätia, napríklad spínače, odpory, tlmivky, relé, zariadenia elektrární, zariadenia rozvodní, energovlaky všetkých druhov, elektronické zariadenia meracie, kontrolné, automatizačné a iné; zariadenia na automatizáciu vedenia strojov a zariadenia všetkých druhov ako valcovní, úpravovní, hydraulických lisov, turbín, obrábacích strojov a iné; zariadenia na kondenzáciu ako povrchové kondenzátory, ohrievače, špeciálne tepelné výmenníky a iné; vozidlá ako lokomotívy elektrické, lokomotívy turbínové, trolejbusy, automobily všetkých druhov, autobusy všetkých druhov a iné; cestné valce ako valce motorové (dieselové) a iné; rýpadlá ako kolesové veľkorýpadlá a iné; zdvíhadlá ako žeriavy, kladkostroje (elektrické), bremenové magnety a iné; dopravné zariadenia, ako zariadenia do valcovní, úpravovní, skládok, zauhľovanie, odstruskovanie, dopravníky sypkých hmôt; spaľovacie motory ako motory dieselové a iné; plavidlá ako osobné lode všetkých druhov, nákladné lode všetkých druhov a iné; turbíny ako parné turbíny, spaľovacie turbíny a iné.
09 - Hutnícke výrobky ako odliatky, výkovky, výlisky, špeciálne ocele, špeciálne zliatiny a iné; zariadenia pre huty ako valcovacie trate, valcovacie stolice, valce na studené i teplé trate, valce bandážované, kompletné úpravnícke linky na čistenie, morenie, žíhanie, zváranie, rezanie (strihanie), rovnanie, pokovovanie, leštenie, triedenie, kalibrovanie, kontrolu, navíjanie, balenie a iné; zariadenia pre zlievarne ako kompletné linky na prípravu, úpravu a regeneráciu formovacích látok, formovacie stroje lisovacie, striasacie, na škrupiny, pieskomety, stroje na jadrá, stroje na manipuláciu, vytĺkacie rošty, čistiace bubny, vrhače, metacie stroje a iné; zariadenia pre bane ako ťažné stroje, ťažné klietky, zariadenia na banskú signalizáciu a iné; zariadenia pre úpravne uhlia a rúd ako rozdružovače, triediče, dopravníky, automatizačné zariadenia pre úpravne a iné; zariadenia na mletie a drvenie hmôt ako špeciálne mlyny, napríklad na cukrovú trstinu, na uhlie, drviče, triediče a iné; tvárniace stroje ako ťažké hydraulické lisy kovacie, vytlačovacie, špeciálne lisy, napr. paketovacie (zväzkové) a iné; vysokotlakové zariadenia ako hydropneumatické akumulátory, autoklávy, reaktory (chemické), kotly všetkých druhov, vysokotlakové potrubia a iné; priemyselné pece ako pece palivové a iné; zariadenia pre chemický priemysel ako pre plynárne, koksárne, dusikárne, výrobne kyselín, liehu (syntetického), čpavku, hnojív, polymerizátory, miešadlá a iné; zariadenia pre potravinársky priemysel ako pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, droždiarne, škrobárne a iné; zariadenia pre gumárenský a plastikárenský priemysel ako vulkanizačné lisy na pneumatiky a iné; zariadenia na spracovanie tabaku a výrobu cigariet; zariadenia na skúšanie, váženie a balenie hmôt a predmetov; kovoobrábacie stroje ako veľké sústruhy, karusely, horizontky, frézky, ultrazvukové vŕtačky a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia), ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; upínacie náradie a prípravky na kovoobrábanie; strojové časti ako veľké zalomené hriadele, ozubené kolesá, špeciálne prevodové skrine, špeciálne pružiny, vrátky elektrické; náhradné diely na zariadenia a stroje všetkých druhov a iné; kompresory a dúchadlá ako kompresory axiálne a iné; elektrické zariadenia a stroje ako elektrické generátory všetkých druhov, motory všetkých druhov, transformátory všetkých druhov, meniče, zariadenia na elektrické pohony (elektrickú trakciu); zariadenia pre jadrové elektrárne ako jadrové reaktory, dopravníky jadrového paliva a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia) ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; meradlá na účely kovoobrábania ako mierky, kalibre, meracie a kontrolné prístroje a iné; elektrické prístroje na všetky napätia, napríklad spínače, odpory, tlmivky, relé, zariadenia elektrární, zariadenia rozvodní, energovlaky všetkých druhov, elektronické zariadenia meracie, kontrolné, automatizačné a iné; zariadenia na automatizáciu vedenia strojov a zariadenia všetkých druhov ako valcovní, úpravovní, hydraulických lisov, turbín, obrábacích strojov a iné; zariadenia na kondenzáciu ako povrchové kondenzátory, ohrievače, špeciálne tepelné výmenníky a iné; vozidlá ako lokomotívy elektrické, lokomotívy turbínové, trolejbusy, automobily všetkých druhov, autobusy všetkých druhov a iné; cestné valce ako valce motorové (dieselové) a iné; rýpadlá ako kolesové veľkorýpadlá a iné; zdvíhadlá ako žeriavy, kladkostroje (elektrické), bremenové magnety a iné; dopravné zariadenia, ako zariadenia do valcovní, úpravovní, skládok, zauhľovanie, odstruskovanie, dopravníky sypkých hmôt; spaľovacie motory ako motory dieselové a iné; plavidlá ako osobné lode všetkých druhov, nákladné lode všetkých druhov a iné; turbíny ako parné turbíny, spaľovacie turbíny a iné.
11 - Hutnícke výrobky ako odliatky, výkovky, výlisky, špeciálne ocele, špeciálne zliatiny a iné; zariadenia pre huty ako valcovacie trate, valcovacie stolice, valce na studené i teplé trate, valce bandážované, kompletné úpravnícke linky na čistenie, morenie, žíhanie, zváranie, rezanie (strihanie), rovnanie, pokovovanie, leštenie, triedenie, kalibrovanie, kontrolu, navíjanie, balenie a iné; zariadenia pre zlievarne ako kompletné linky na prípravu, úpravu a regeneráciu formovacích látok, formovacie stroje lisovacie, striasacie, na škrupiny, pieskomety, stroje na jadrá, stroje na manipuláciu, vytĺkacie rošty, čistiace bubny, vrhače, metacie stroje a iné; zariadenia pre bane ako ťažné stroje, ťažné klietky, zariadenia na banskú signalizáciu a iné; zariadenia pre úpravne uhlia a rúd ako rozdružovače, triediče, dopravníky, automatizačné zariadenia pre úpravne a iné; zariadenia na mletie a drvenie hmôt ako špeciálne mlyny, napríklad na cukrovú trstinu, na uhlie, drviče, triediče a iné; tvárniace stroje ako ťažké hydraulické lisy kovacie, vytlačovacie, špeciálne lisy, napr. paketovacie (zväzkové) a iné; vysokotlakové zariadenia ako hydropneumatické akumulátory, autoklávy, reaktory (chemické), kotly všetkých druhov, vysokotlakové potrubia a iné; priemyselné pece ako pece palivové a iné; zariadenia pre chemický priemysel ako pre plynárne, koksárne, dusikárne, výrobne kyselín, liehu (syntetického), čpavku, hnojív, polymerizátory, miešadlá a iné; zariadenia pre potravinársky priemysel ako pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, droždiarne, škrobárne a iné; zariadenia pre gumárenský a plastikárenský priemysel ako vulkanizačné lisy na pneumatiky a iné; zariadenia na spracovanie tabaku a výrobu cigariet; zariadenia na skúšanie, váženie a balenie hmôt a predmetov; kovoobrábacie stroje ako veľké sústruhy, karusely, horizontky, frézky, ultrazvukové vŕtačky a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia), ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; upínacie náradie a prípravky na kovoobrábanie; strojové časti ako veľké zalomené hriadele, ozubené kolesá, špeciálne prevodové skrine, špeciálne pružiny, vrátky elektrické; náhradné diely na zariadenia a stroje všetkých druhov a iné; kompresory a dúchadlá ako kompresory axiálne a iné; elektrické zariadenia a stroje ako elektrické generátory všetkých druhov, motory všetkých druhov, transformátory všetkých druhov, meniče, zariadenia na elektrické pohony (elektrickú trakciu); zariadenia pre jadrové elektrárne ako jadrové reaktory, dopravníky jadrového paliva a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia) ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; meradlá na účely kovoobrábania ako mierky, kalibre, meracie a kontrolné prístroje a iné; elektrické prístroje na všetky napätia, napríklad spínače, odpory, tlmivky, relé, zariadenia elektrární, zariadenia rozvodní, energovlaky všetkých druhov, elektronické zariadenia meracie, kontrolné, automatizačné a iné; zariadenia na automatizáciu vedenia strojov a zariadenia všetkých druhov ako valcovní, úpravovní, hydraulických lisov, turbín, obrábacích strojov a iné; zariadenia na kondenzáciu ako povrchové kondenzátory, ohrievače, špeciálne tepelné výmenníky a iné; vozidlá ako lokomotívy elektrické, lokomotívy turbínové, trolejbusy, automobily všetkých druhov, autobusy všetkých druhov a iné; cestné valce ako valce motorové (dieselové) a iné; rýpadlá ako kolesové veľkorýpadlá a iné; zdvíhadlá ako žeriavy, kladkostroje (elektrické), bremenové magnety a iné; dopravné zariadenia, ako zariadenia do valcovní, úpravovní, skládok, zauhľovanie, odstruskovanie, dopravníky sypkých hmôt; spaľovacie motory ako motory dieselové a iné; plavidlá ako osobné lode všetkých druhov, nákladné lode všetkých druhov a iné; turbíny ako parné turbíny, spaľovacie turbíny a iné.
12 - Hutnícke výrobky ako odliatky, výkovky, výlisky, špeciálne ocele, špeciálne zliatiny a iné; zariadenia pre huty ako valcovacie trate, valcovacie stolice, valce na studené i teplé trate, valce bandážované, kompletné úpravnícke linky na čistenie, morenie, žíhanie, zváranie, rezanie (strihanie), rovnanie, pokovovanie, leštenie, triedenie, kalibrovanie, kontrolu, navíjanie, balenie a iné; zariadenia pre zlievarne ako kompletné linky na prípravu, úpravu a regeneráciu formovacích látok, formovacie stroje lisovacie, striasacie, na škrupiny, pieskomety, stroje na jadrá, stroje na manipuláciu, vytĺkacie rošty, čistiace bubny, vrhače, metacie stroje a iné; zariadenia pre bane ako ťažné stroje, ťažné klietky, zariadenia na banskú signalizáciu a iné; zariadenia pre úpravne uhlia a rúd ako rozdružovače, triediče, dopravníky, automatizačné zariadenia pre úpravne a iné; zariadenia na mletie a drvenie hmôt ako špeciálne mlyny, napríklad na cukrovú trstinu, na uhlie, drviče, triediče a iné; tvárniace stroje ako ťažké hydraulické lisy kovacie, vytlačovacie, špeciálne lisy, napr. paketovacie (zväzkové) a iné; vysokotlakové zariadenia ako hydropneumatické akumulátory, autoklávy, reaktory (chemické), kotly všetkých druhov, vysokotlakové potrubia a iné; priemyselné pece ako pece palivové a iné; zariadenia pre chemický priemysel ako pre plynárne, koksárne, dusikárne, výrobne kyselín, liehu (syntetického), čpavku, hnojív, polymerizátory, miešadlá a iné; zariadenia pre potravinársky priemysel ako pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, droždiarne, škrobárne a iné; zariadenia pre gumárenský a plastikárenský priemysel ako vulkanizačné lisy na pneumatiky a iné; zariadenia na spracovanie tabaku a výrobu cigariet; zariadenia na skúšanie, váženie a balenie hmôt a predmetov; kovoobrábacie stroje ako veľké sústruhy, karusely, horizontky, frézky, ultrazvukové vŕtačky a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia), ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; upínacie náradie a prípravky na kovoobrábanie; strojové časti ako veľké zalomené hriadele, ozubené kolesá, špeciálne prevodové skrine, špeciálne pružiny, vrátky elektrické; náhradné diely na zariadenia a stroje všetkých druhov a iné; kompresory a dúchadlá ako kompresory axiálne a iné; elektrické zariadenia a stroje ako elektrické generátory všetkých druhov, motory všetkých druhov, transformátory všetkých druhov, meniče, zariadenia na elektrické pohony (elektrickú trakciu); zariadenia pre jadrové elektrárne ako jadrové reaktory, dopravníky jadrového paliva a iné; kovoobrábacie nástroje (náradia) ako sústružnícke nože, frézy, závitníky a iné; meradlá na účely kovoobrábania ako mierky, kalibre, meracie a kontrolné prístroje a iné; elektrické prístroje na všetky napätia, napríklad spínače, odpory, tlmivky, relé, zariadenia elektrární, zariadenia rozvodní, energovlaky všetkých druhov, elektronické zariadenia meracie, kontrolné, automatizačné a iné; zariadenia na automatizáciu vedenia strojov a zariadenia všetkých druhov ako valcovní, úpravovní, hydraulických lisov, turbín, obrábacích strojov a iné; zariadenia na kondenzáciu ako povrchové kondenzátory, ohrievače, špeciálne tepelné výmenníky a iné; vozidlá ako lokomotívy elektrické, lokomotívy turbínové, trolejbusy, automobily všetkých druhov, autobusy všetkých druhov a iné; cestné valce ako valce motorové (dieselové) a iné; rýpadlá ako kolesové veľkorýpadlá a iné; zdvíhadlá ako žeriavy, kladkostroje (elektrické), bremenové magnety a iné; dopravné zariadenia, ako zariadenia do valcovní, úpravovní, skládok, zauhľovanie, odstruskovanie, dopravníky sypkých hmôt; spaľovacie motory ako motory dieselové a iné; plavidlá ako osobné lode všetkých druhov, nákladné lode všetkých druhov a iné; turbíny ako parné turbíny, spaľovacie turbíny a iné. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 26.01.15, 24.15.01, 03.07.16, 03.07.24, 26.04.22, 28.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  272668 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  05. 08. 1963 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 01.07.2003 7/2003 ND3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2008 7/2008 PC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.01.2019 1/2019 TC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 28677
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.04.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2008 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2013 182,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 28677
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.1995 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.1995 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.04.1995 Typ Platba
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 10.11.1997 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 14.11.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 11.03.1998 Typ Odoslané
Oznámenie 24.04.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.04.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.04.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.04.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.05.2003 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 19.06.2003 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.07.2003 Typ Odoslané
Plná moc 29.02.2008 Typ Doručené
Doklad o prevode 29.02.2008 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2008 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.03.2008 Typ Odoslané
Doklad 24.04.2008 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 01.04.2010 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.05.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2018 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 03.01.2019 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 18.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 31.08.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmene vlastníctva MOZ 29.09.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
POZ 28677
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa ŠKODA, koncern, Plzeň a. s.
1 Prevod majiteľa 06.05.2008 ŠKODA HOLDING a. s. ŠKODA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.05.2010 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2018 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
7 Prevod majiteľa 27.10.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
8 Ukončenie zastupovania 27.10.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku