Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 286-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  286-2021 
(220)  Application Date  29.01.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 07, 11 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Kovové armatúry na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; kovové posúvače na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; kovové klapky na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; kovové ventily (nie časti strojov) na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; kovové guľové ventily (nie časti strojov) na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; kovové kohúty na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; kovové filtre ako armatúry na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; kovové kompenzátory ako armatúry na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; kovové samočinné regulátory ako armatúry na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny.
07 - Hnacie motory (nie do pozemných vozidiel) ako pohony pre armatúry na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; elektrické zariadenia na otváranie a zatváranie armatúr na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; hydraulické zariadenia na otváranie a zatváranie armatúr na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie armatúr na priemyselné potrubia pre kvapaliny a plyny; ventily (časti strojov); armatúry parných kotlov; spätné ventily, klapky (časti strojov); redukčné ventily (časti strojov); výtlačné ventily (časti strojov); vložky do filtračných zariadení; odlučovače vody, separátory.
11 - Príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na kvapalinu; regulačné a bezpečnostné posúvače na prístroje na kvapalinu; regulačné a bezpečnostné posúvače na prístroje na plyn; regulačné a bezpečnostné posúvače na vodovodné alebo plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné klapky na prístroje na kvapalinu; regulačné a bezpečnostné klapky na prístroje na plyn; regulačné a bezpečnostné klapky na vodovodné alebo plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné ventily na prístroje na kvapalinu; regulačné a bezpečnostné ventily na prístroje na plyn; regulačné a bezpečnostné ventily na vodovodné alebo plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné guľové ventily na prístroje na kvapalinu; regulačné a bezpečnostné guľové ventily na prístroje na plyn; regulačné a bezpečnostné guľové ventily na vodovodné alebo plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné kohúty na prístroje na kvapalinu; regulačné a bezpečnostné kohúty na prístroje na plyn; regulačné a bezpečnostné kohúty na vodovodné alebo plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné filtre na prístroje na kvapalinu; regulačné a bezpečnostné filtre na prístroje na plyn; regulačné a bezpečnostné filtre na vodovodné alebo plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné samočinné regulátory na prístroje na kvapalinu; regulačné a bezpečnostné samočinné regulátory na prístroje na plyn; regulačné a bezpečnostné samočinné regulátory na vodovodné alebo plynové potrubia. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  POLNA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VALVEA s.r.o.; Oldřichovice 1044, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Attorney(s)  Peter Kubínyi; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 286-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 286-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.01.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 29.01.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2021 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.02.2021 Type Sent document
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.04.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 29.04.2021 Type Delivered
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 30.04.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 13.05.2021 Type Delivered
8a Plná moc 13.05.2021 Type Delivered
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.06.2021 Type Sent document
POZ 286-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku