Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 286-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231213 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.02.2021 
(210)  Číslo prihlášky  286-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér, počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny, a to periodiká, informačné bulletiny, brožúry, príručky a používateľské manuály súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom, reklamné materiály.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; reklamná činnosť a propagácia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, príručiek.
42 - Tvorba a poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov; návrhy a tvorba konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.04, 01.15.15, 26.01.06, 27.05.12, 29.01.04, 29.01.05, 26.11.12 
(540) Vyjadrenie