Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 285-2011
(111)  Trademark Number  231212 
(151)  Registration Date  12.12.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  24.02.2021 
(210)  Application Number  285-2011 
(220)  Application Date  24.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačový softvér, počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny, a to periodiká, informačné bulletiny, brožúry, príručky a používateľské manuály súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom, reklamné materiály.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; reklamná činnosť a propagácia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, príručiek.
42 - Tvorba a poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov; návrhy a tvorba konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.09.04, 01.15.15, 26.01.06, 27.05.12, 26.11.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Berith Lucia, Mgr. PhDr.; Soblahov 838, 913 38 Soblahov; SK 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.02.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.02.2021 04/2021 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 23.06.2021 12/2021 PC3M
 
POZ 285-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 285-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.02.2011 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 24.02.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2011 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.05.2011 Type Sent document
4 Plná moc 16.06.2011 Type Delivered
5 výsledok rešerše 06.07.2011 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 06.07.2011 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Type Sent document
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.06.2020 Type Delivered
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Type Delivered
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.01.2021 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2021 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis prechodu 03.05.2021 Type Delivered
12a Doklad o prechode 03.05.2021 Type Delivered
12b Doklad o prechode 03.05.2021 Type Delivered
12c Plná moc 03.05.2021 Type Delivered
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2021 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 03.06.2021 Type Sent document
POZ 285-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 02.06.2021 Berith Lucia, Mgr. PhDr. Berith Július, Mgr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.06.2021 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o. ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku