Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2841-2020
(111)  Trademark Number  256370 
(151)  Registration Date  26.10.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  26.10.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2841-2020 
(220)  Application Date  10.12.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.02.2021 
(450)  Publication of Registration Date  10.11.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  23, 24, 25 
(511)  List of Classified Goods and Services  23 - Vlnené nite a priadze; tkaná vlna.
24 - Vlnené textílie; ozdobné obliečky na vankúše; piknikové deky.
25 - Vlnené čiapky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  TERRE 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mičuchová Alexandra, Ing.; Čižatice 16, 044 47 Čižatice; SK 
(740)  Attorney(s)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.12.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.02.2021 3/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 10.11.2021 21/2021 FH3M
 
POZ 2841-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.12.2020 96,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.05.2021 50,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2841-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.12.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 10.12.2020 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 10.12.2020 Type Delivered
Plná moc 10.12.2020 Type Delivered
Plná moc 10.12.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.12.2020 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.12.2020 Type Payment
výsledok rešerše 11.01.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 12.01.2021 Type Internal Letter
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.05.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 10.05.2021 Type Delivered
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 12.05.2021 Type Payment
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 13.05.2021 Type Delivered
Plná moc 13.05.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 13.05.2021 Type Delivered
Doplnenie materiálov 17.05.2021 Type Delivered
Plná moc 17.05.2021 Type Delivered
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.05.2021 Type Sent document
Informácia o WIN-WIN Track 28.05.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 27.07.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 28.07.2021 Type Sent document
všeobecný referátnik 30.07.2021 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 16.08.2021 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 28.09.2021 Type Sent document
pokyn na zápis po zverejnení 06.10.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.11.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Type Delivered
Plná moc 21.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Type Sent document
POZ 2841-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku