Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2840-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2840-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 04, 06, 19, 27, 35, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Oleje na drevo,oleje na spracovanie dreva,oleje na konzervovanie dreva,ochranné oleje pre drevo,konzervačné oleje na drevo,oleje na ochranu pred hrdzou,oleje na ošetrovanie kolkárskych dráh,podkladové nátery [farby a oleje],tungové oleje na konzervovanie dreva,konzervačné oleje na ochranu pred koróziou,nátery na formy [farby alebo oleje],náterové zmesi odolné vode [farby alebo oleje],nátery na konečnú úpravu povrchov [farby alebo oleje].
04 - Ľahké oleje, zvlhčujúce oleje, mazacie oleje, syntetické oleje, základné oleje, priemyselné oleje, oleje na obrábacie nástroje, mazacie oleje [priemyselné mazivá], priemyselné oleje a masti, mazivá.
06 - Hliníkové dvere,dvere (Kovové),kovové dvere,hliníkové domové dvere,kovové bezpečnostné dvere,kovové požiarne dvere,kovové interiérové dvere,kovové protipožiarne dvere,kovové dvere do budov,kovové dvere a okná,zasklené dvere z kovu,kovové posuvné dvere pre budovy,kovové rámy pre posuvné dvere,kovové dvere, brány, okná a okenice,kľučky dverí (Kovové),kovové kľučky dverí,kovové dverové kľučky,kovové držadlá, kľučky,kovové kovanie na kľučky,kľučky na dvere z obyčajných kovov,k..ovové kľučky na dvere [v tvare gule].
19 - Zrkadlové dvere,drevené dvere,dvere (nekovové),vinylové dvere,parketové drevené podlahy,drevené športové podlahy,parkety (parketové podlahy),podlahové materiály (nekovové),laminátové podlahové krytiny,bridlica ako strešná krytina,bridlica (strešná krytina),nekovové izolané dvere,nekovové bezpenostné dvere,garážové dvere(nekovové),padacie dvere(Nekovové),vonkajšie dvere (nekovové),vnútorné dvere,(nekovové),nekovové posuvné dvere,zasklené dvere (nekovové),vinylové posuvné dvere,drevené dvere na budovy,nekovové zárubne pre dvere,drevené podlahy,plávajúce podlahy,gumové podlahy,nekovové podlahy,podlahové dosky,podlahové drevené panely,drevené podlahové dosky,nekovové podlahové profily,parketové podlahové dosky,vinylové podlahové,vrstvy na formovanie podlahy,dlaždicové podlahy(nekovové),parkety [parketové podlahy].
27 - Podlahové krytiny,vinylové podlahové krytiny,gumené podlahové krytiny,ochranné podlahové krytiny,podlahové krytiny s izolačnými vlastnosťami,podlahové krytiny na hotové podlahy,podlahové krytiny (rohože) na športové aktivity,protišmykový materiál na použitie pod podlahové krytiny,protišmykové podlahové krytiny na použitie na schodiskách,vinylové podlahové krytiny určené na hotové podlahy.
35 - Maloobchodné služby s podlahovými krytinami,veľkoobchodné služby s podlahovými krytinami.
37 - Kladenie parketovej podlahy,poradenské služby pri navrhovaní povrchovej úpravy,inštalácia podlahových krytín,oprava podlahových krytín,opravy povrchových úprav podláh.
39 - Doprava nákladu,zabezpečovanie dopravy,doprava, preprava,dopravné služby,doprava a skladovanie,balenie tovarov,balenie predmetov pri preprave,balenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PS PARKETY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PS PARKETY, s.r.o.; Severná 148, 029 01 Námestovo 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Džuganová Eliška; Štefánikova 264/34, 029 01 Námestovo 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2840-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2840-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 07.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.11.2021 Typ Platba
POZ 2840-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku