Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2831-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2831-2021 
(220)  Application Date  05.11.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  20.12.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 28 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Knihy; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení.
28 - Hry, hračky; vzdelávacie hračky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  FUNRELLO 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.; Mallého 60, 909 01 Skalica 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Magdaléna Bachratá; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 20.12.2021 24/2021 BA3M
 
POZ 2831-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2831-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.11.2021 Type Delivered
1a Plná moc 05.11.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2021 Type Delivered
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 08.11.2021 Type Delivered
3a Plná moc 08.11.2021 Type Delivered
3b Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 08.11.2021 Type Delivered
3c Príloha inde neuvedená 08.11.2021 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2021 Type Payment
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 10.11.2021 Type Payment
6 výsledok rešerše 10.11.2021 Type Internal Letter
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 12.11.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 12.11.2021 Type Delivered
8b Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.11.2021 Type Delivered
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.11.2021 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 19.11.2021 Type Delivered
10a Sprievodný list 19.11.2021 Type Delivered
11 pokyn na zverejnenie POZ 22.11.2021 Type Internal Letter
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.11.2021 Type Sent document
13 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Type Delivered
13a Plná moc 25.11.2021 Type Delivered
13b Sprievodný list 25.11.2021 Type Delivered
14 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2021 Type Sent document
15 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Type Delivered
15a Výpis z obchodného registra 25.11.2021 Type Delivered
16 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 15.12.2021 Type Sent document
17 vyžiadanie poplatku v CHF 16.12.2021 Type Sent document
POZ 2831-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku