Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2831-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2831-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Knihy; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení.
28 - Hry, hračky; vzdelávacie hračky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FUNRELLO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.; Mallého 60, 909 01 Skalica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2831-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2831-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 05.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 08.11.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 08.11.2021 Typ Doručené
3b Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 08.11.2021 Typ Doručené
3c Príloha inde neuvedená 08.11.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2021 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 10.11.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 10.11.2021 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 12.11.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 12.11.2021 Typ Doručené
8b Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.11.2021 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.11.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 19.11.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 19.11.2021 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 22.11.2021 Typ Interné listy
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.11.2021 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
13b Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
14 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2021 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
15a Výpis z obchodného registra 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 2831-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku