Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2824-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2824-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Víno.
39 - Balenie tovarov; plnenie fliaš. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.01, 27.99.15, 19.08.25, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  29.1.2 zlatá, 29.1.6 biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIMPA, spol. s r.o.; Veľké Lovce 231, 941 42 Veľké Lovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Tomáš Hláčik, advokát; Železničná 173, 976 62 Brusno; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2824-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2824-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.11.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 05.11.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 05.11.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 05.11.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 05.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.11.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.11.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 15.11.2021 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 24.11.2021 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2824-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku