Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2816-97
(111)  Trademark Number  189755 
(151)  Registration Date  20.03.2000 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.09.2017 
(210)  Application Number  2816-97 
(220)  Application Date  26.09.1997 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.12.1999 
(450)  Publication of Registration Date  12.06.2000 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Organizovanie lotérií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.24, 26.04.12, 26.04.22, 26.04.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.09.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.12.1999 12/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.06.2000 06/2000 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.12.2007 12/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.12.2007 12/2007 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 08/2017 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 2816-97
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2816-97
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 26.09.1997 Type Delivered
2 F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
3 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Type Internal Letter
4 Odpoveď na správu úradu 06.11.1997 Type Delivered
5 výsledok rešerše 28.07.1999 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.07.1999 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2000 Type Sent document
8 Vrátený list 06.04.2000 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.09.2007 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2007 Type Delivered
11 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2007 Type Delivered
11a Plná moc 10.09.2007 Type Delivered
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2007 Type Payment
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2007 Type Payment
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.09.2007 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2007 Type Sent document
16 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 23.10.2007 Type Sent document
17 vnútrospisový list 29.10.2007 Type Internal Letter
18 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
18a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
18b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.06.2017 Type Delivered
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.07.2017 Type Sent document
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2017 Type Payment
24 dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Type Sent document
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
25a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
26 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
27 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
27a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
27b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
27c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
27d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
27e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
27f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
29 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Type Sent document
POZ 2816-97
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2007 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a.s
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.10.2007 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku