Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2813-97
(111)  Trademark Number  201148 
(151)  Registration Date  14.11.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.09.2017 
(210)  Application Number  2813-97 
(220)  Application Date  26.09.1997 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.12.1999 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Organizovanie lotérií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.24, 26.04.12, 26.04.22, 26.04.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.09.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.12.1999 12/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.12.2007 12/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.12.2007 12/2007 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 08/2017 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 2813-97
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2813-97
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ - fax 07.08.1997 Type Delivered
2 Prihláška OZ 26.09.1999 Type Delivered
3 F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
4 výsledok rešerše 28.07.1999 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.07.1999 Type Internal Letter
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.03.2000 Type Delivered
7 F0021 Poplatok Type Payment
8 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 23.03.2000 Type Sent document
9 Vrátený list 29.03.2000 Type Delivered
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.03.2000 Type Sent document
11 F0021 Poplatok Type Payment
12 Žiadosť o vrátenie poplatku 27.04.2000 Type Delivered
13 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 03.05.2000 Type Sent document
14 Vyjadrenie k námietkam 30.05.2000 Type Delivered
15 Urgencia 12.06.2000 Type Delivered
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
17 rozhodnutie o zamietnutí námietok 12.07.2000 Type Sent document
18 Podanie rozkladu 14.08.2000 Type Delivered
19 vyžiadanie poplatku 12.09.2000 Type Sent document
20 09 Pop. za Podanie rozkladu proti rozhodnutiu 02.10.2000 Type Payment
21 Doklad 29.09.2000 Type Delivered
22 predkladacia správa 02.10.2000 Type Internal Letter
23 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 25.10.2000 Type Sent document
24 Vyjadrenie k rozkladu 28.12.2000 Type Delivered
25 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.09.2002 Type Internal Letter
26 protokol o rokovaní komisie 24.09.2002 Type Internal Letter
27 protokol o hlasovaní komisie 24.09.2002 Type Internal Letter
28 rozhodnutie o rozklade 11.10.2002 Type Sent document
29 pokyn na zápis po zverejnení 06.11.2002 Type Internal Letter
30 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2002 Type Sent document
31 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.09.2007 Type Delivered
32 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2007 Type Delivered
33 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2007 Type Payment
34 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2007 Type Payment
35 dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2007 Type Sent document
36 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
36a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
36b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
37 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
38 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
39 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.06.2017 Type Delivered
40 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.07.2017 Type Sent document
41 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2017 Type Payment
42 dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Type Sent document
43 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
43a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
44 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
45 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
45a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
45b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
45c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
45d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
45e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
45f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
46 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
47 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Type Sent document
POZ 2813-97
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.11.2002 TIPOS, a. s. TIPOS, a.s
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2007 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku