Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2801-2002
(111)  Trademark Number  206247 
(151)  Registration Date  13.05.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.10.2022 
(210)  Application Number  2801-2002 
(220)  Application Date  03.10.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2003 
(450)  Publication of Registration Date  03.08.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 28, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; noviny; časopisy; knihy; plagáty; kalendáre; fotografie; reklamné tlačoviny.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; športové odevy; športová obuv.
28 - Telocvičné a športové potreby obsiahnuté v tejto triede; hokejky; korčule; kolieskové korčule; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; hokejové rukavice; chrániče lakťov (športové potreby); nákolenníky (športové potreby); chrániče píšťal (športové potreby); ochranné vypchávky (časti športových úborov); puky; športové náradie obsiahnuté v tejto triede.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodná činnosť v oblasti športových odevov, športovej obuvi, športového náradia a športových pomôcok; reklamná a propagačná činnosť; organizovanie spoločenských akcií a súťaží na reklamné a komerčné účely; vydávanie reklamných textov.
41 - Služby v oblasti vzdelávania, zábavy, športu a kultúry; prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; prevádzkovanie vzdelávacích zariadení; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; prenájom športového náradia a športového výstroja; prenájom športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; poradenská činnosť v oblasti športu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.07.02, 26.03.05, 26.03.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, modrá, červená, žltá, čierna, sivá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SLOVAN MARKETING, s. r. o.; Odbojárov 9, Bratislava 
(740)  Attorney(s)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number  1153525 
(800)  International Registration Date  16. 11. 2012 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2004 8/2004 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.01.2005 1/2005 PD3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2005 2/2005 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.11.2007 11/2007 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2008 9/2008 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 03.04.2012 4/2012 PE3M
8 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
9 Zmeny v zozname tovarov a služieb 03.06.2013 6/2013 XD3M
10 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.06.2013 6/2013 XA3M
11 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2013 9/2013 PC3M
12 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.09.2013 9/2013 QB3M
13 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.07.2019 7/2019 QC3M
14 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.07.2019 7/2019 QB3M
15 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 36381735 1 EUROSPORTS s.r.o. nevýlučná 16.07.2013 neplatná
  • 36381736 2 HC SLOVAN Bratislava, a. s. výlučná 04.06.2019 platná
 
POZ 2801-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2002 3 500,00 SKK
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2002 900,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2004 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2004 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2007 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2008 800,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.01.2012 16,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 15.03.2012 9,00 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 30.04.2012 165,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.06.2012 6,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 26.11.2012 100,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.05.2013 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2013 27,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 11.07.2013 17,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 27.08.2017 60,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 24.10.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.03.2019 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2022 86,50 EUR
Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 03.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 31.10.2022 33,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2801-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 03.10.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.10.2002 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 03.10.2002 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2002 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2002 Type Payment
vyžiadanie doplatku za podanie POZ 19.11.2002 Type Sent document
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2002 Type Payment
výsledok rešerše 03.07.2003 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.08.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 15.08.2003 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 19.08.2003 Type Internal Letter
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.02.2004 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (nepodané riadne a včas) 01.03.2004 Type Sent document
Žiadosť o informáciu 26.04.2004 Type Delivered
pokyn na zápis po zverejnení 29.04.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 31.05.2004 Type Delivered
všeobecný referátnik 10.06.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 18.10.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 18.10.2004 Type Delivered
Zmluva 18.10.2004 Type Delivered
Plná moc 22.10.2004 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.10.2004 Type Payment
Doklad 22.10.2004 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2004 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2004 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 22.12.2004 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 09.08.2007 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 06.09.2007 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2007 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 17.09.2007 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 23.04.2008 Type Delivered
Doklad o prevode/prechode 23.04.2008 Type Delivered
Plná moc 23.04.2008 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 20.05.2008 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2008 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 22.12.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vrátenie kolkových známok - vyžiadanie poplatku 20.01.2012 Type Sent document
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 02.02.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2012 Type Sent document
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 15.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Avízo o platbe 16.03.2012 Type Delivered
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.03.2012 Type Payment
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 19.03.2012 Type Delivered
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 19.03.2012 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2012 Type Sent document
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 03.05.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Type Sent document
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.06.2012 Type Delivered
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 21.06.2012 Type Payment
sprievodný list k výpisu z registra OZ 27.06.2012 Type Sent document
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.11.2012 Type Payment
Zoznam tovarov a služieb (FR) 29.11.2012 Type Delivered
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 13.12.2012 Type Sent document
List z OMPI 14.12.2012 Type Delivered
vyžiadanie poplatku v CHF 14.12.2012 Type Sent document
List z OMPI 22.01.2013 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 01.02.2013 Type Delivered
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 01.03.2013 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 04.03.2013 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 05.04.2013 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 10.05.2013 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 10.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 10.05.2013 Type Delivered
Plná moc 21.05.2013 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2013 Type Payment
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 27.05.2013 Type Payment
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 20.06.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 20.06.2013 Type Delivered
Plná moc 20.06.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 09.07.2013 Type Sent document
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 15.07.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 18.07.2013 Type Sent document
List z OMPI 19.07.2013 Type Delivered
Žiadosť do OMPI o prevod 19.07.2013 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 22.07.2013 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 13.11.2014 Type Delivered
všeobecný referátnik 05.12.2014 Type Sent document
List z OMPI 20.03.2015 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 02.07.2015 Type Delivered
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 17.08.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 31.08.2017 Type Payment
sprievodný list k výpisu z registra OZ 05.09.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2018 Type Delivered
Plná moc 29.09.2018 Type Delivered
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 01.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 01.10.2018 Type Delivered
Plná moc 01.10.2018 Type Delivered
Plná moc 01.10.2018 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 22.10.2018 Type Sent document
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.10.2018 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 27.11.2018 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.02.2019 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 06.02.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.02.2019 Type Delivered
Plná moc 13.02.2019 Type Delivered
Plná moc 13.02.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 13.02.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 13.02.2019 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 01.03.2019 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 01.03.2019 Type Sent document
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 12.03.2019 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 02.05.2019 Type Delivered
Licenčná zmluva 02.05.2019 Type Delivered
Plná moc 02.05.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Type Delivered
Plná moc 29.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 29.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Type Delivered
Plná moc 29.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 29.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Type Delivered
Plná moc 29.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 29.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Type Sent document
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 27.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 27.10.2022 Type Delivered
Plná moc 27.10.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 27.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 27.10.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Type Sent document
Informácia z WIPO o zmene/zrušení zástupcu k MOZ 03.11.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku v CHF 07.11.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.11.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 18.11.2022 Type Delivered
Informácia z WIPO o zmene/zrušení zástupcu k MOZ 29.12.2022 Type Delivered
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 29.12.2022 Type Delivered
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu 11.01.2023 Type Sent document
POZ 2801-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2004 HC SLOVAN Bratislava, a. s. HC SLOVAN Bratislava, a. s.
2 Prevod majiteľa 11.09.2007 SLOVAN BRAND, s. r. o. HC SLOVAN Bratislava, a. s.
3 Prevod majiteľa 01.07.2008 HC SLOVAN Bratislava, a. s. SLOVAN BRAND, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.07.2008 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
5 Prevod majiteľa 16.07.2013 SLOVAN MARKETING, s. r. o. HC SLOVAN Bratislava, a. s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 16.07.2013 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
7 Zápis alebo zmena zástupcu 27.11.2018 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2022 BDO Legal s. r. o. LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku