Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2785-2019
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2785-2019 
(220)  Application Date  13.12.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.03.2020 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  41, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Školenia; vzdelávanie; vyučovanie; organizovanie a vedenie seminárov; odborné preškoľovanie; telesná výchova.
44 - Fyzioterapia; terapeutické služby; zdravotné poradenstvo; zdravotnícka starostlivosť; zdravotné strediská (služby); prenájom zdravotníckeho vybavenia; telemedicínske služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.13.01, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.08, 27.99.18, 27.05.15, 29.01.06, 25.03.01, 26.11.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, modrá, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ReFit clinic s.r.o.; Gagarinova 5B, 821 01 Bratislava 2; SK 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Miroslava Tencerová, advokátka; Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2020 03/2020 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 FC3M
 
POZ 2785-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2785-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.12.2019 Type Delivered
1a Sprievodný list 13.12.2019 Type Delivered
1b Plná moc 13.12.2019 Type Delivered
1c Vyjadrenie označenia 13.12.2019 Type Delivered
1d Vyjadrenie označenia 13.12.2019 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.12.2019 Type Delivered
2a Sprievodný list 16.12.2019 Type Delivered
2b Plná moc 16.12.2019 Type Delivered
2c Vyjadrenie označenia 16.12.2019 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 17.12.2019 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.01.2020 Type Sent document
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.01.2020 Type Payment
6 výsledok rešerše 11.02.2020 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2020 Type Internal Letter
8 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 29.05.2020 Type Delivered
8a Plná moc 29.05.2020 Type Delivered
8b Príloha inde neuvedená 29.05.2020 Type Delivered
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 29.05.2020 Type Delivered
9a Plná moc 29.05.2020 Type Delivered
9b Príloha inde neuvedená 29.05.2020 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 25.06.2020 Type Sent document
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.07.2020 Type Payment
12 výzva na vyjadrenie k pripomienkam 08.07.2020 Type Sent document
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 08.07.2020 Type Sent document
14 Vyjadrenie k námietkam 16.09.2020 Type Delivered
14a Sprievodný list 16.09.2020 Type Delivered
14b Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
14c Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
14d Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
14e Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
14f Výpis z obchodného registra 16.09.2020 Type Delivered
14g Výpis z obchodného registra 16.09.2020 Type Delivered
15 Vyjadrenie k námietkam 16.09.2020 Type Delivered
15a Sprievodný list 16.09.2020 Type Delivered
15b Pripomienky proti zápisu označenia do registra 16.09.2020 Type Delivered
15c Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
15d Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
15e Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
15f Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
15g Výpis z obchodného registra 16.09.2020 Type Delivered
15h Výpis z obchodného registra 16.09.2020 Type Delivered
16 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 12.10.2020 Type Sent document
17 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 18.03.2021 Type Sent document
POZ 2785-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku