Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2770-2003
(111)  Trademark Number  209285 
(151)  Registration Date  03.05.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  01.10.2013 
(210)  Application Number  2770-2003 
(220)  Application Date  01.10.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.09.2004 
(450)  Publication of Registration Date  01.07.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, vodičky a farby na vlasy, osobné dezodoranty, vlasové prípravky, všetky uvedené výrobky s vylúčením výrobkov určených deťom.
05 - Výrobky veterinárske, výrobky hygienické, napr. nohavičky, obrúsky, vložky, vata, tampóny, výrobky dietetické pre chorých, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky, všetky uvedené výrobky s vylúčením výrobkov určených deťom. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  BARNY'S 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Attorney(s)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  01.10.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2004 09/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.07.2005 07/2005 FH3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 06.07.2007 07/2007 XD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.11.2008 11/2008 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.03.2014 03/2014 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 2770-2003
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2770-2003
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.10.2003 Type Delivered
2 Plná moc 10.10.2003 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.10.2003 Type Sent document
4 Oznámenie k poplatkom 07.11.2003 Type Delivered
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2003 Type Payment
6 výsledok rešerše 04.06.2004 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.07.2004 Type Internal Letter
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.12.2004 Type Delivered
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.12.2004 Type Payment
10 výzva na doplnenie podania námietok 16.12.2004 Type Sent document
11 Plná moc 21.12.2004 Type Delivered
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.12.2004 Type Sent document
13 Vyjadrenie k námietkam 02.03.2005 Type Delivered
14 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 23.03.2005 Type Sent document
15 pokyn na zápis po zverejnení 02.05.2005 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2005 Type Sent document
17 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 18.04.2007 Type Payment
18 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 13.04.2007 Type Delivered
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2007 Type Sent document
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2008 Type Delivered
20a Plná moc 22.08.2008 Type Delivered
20b Doklad o prevode 22.08.2008 Type Delivered
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2008 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Type Sent document
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 28.09.2013 Type Delivered
24 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.10.2013 Type Delivered
25 vyžiadanie poplatku za obnovu 13.11.2013 Type Sent document
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.12.2013 Type Payment
27 dodatok k osvedčeniu OZ 14.02.2014 Type Sent document
28 Žiadosť o zápis prevodu 10.02.2021 Type Delivered
28a Sprievodný list 10.02.2021 Type Delivered
28b Plná moc 10.02.2021 Type Delivered
29 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Type Sent document
30 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Type Delivered
30a Doklad o prevode 19.03.2021 Type Delivered
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Type Payment
32 dodatok k osvedčeniu OZ 12.04.2021 Type Sent document
POZ 2770-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 10.09.2008 NOVA COAST INC. PHARMA UNITED INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2008 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 12.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku