Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2763-2020
(111)  Trademark Number  254946 
(151)  Registration Date  22.04.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  22.04.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2763-2020 
(220)  Application Date  02.12.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.01.2021 
(450)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické taštičky; kozmetické krémy; krémy na kožu; kozmetické pleťové vody; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; fytokozmetické prípravky.
05 - Farmaceutické prípravky a substancie; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre zubné lekárstvo; pastilky na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; masti na farmaceutické použitie; diétne potraviny na lekárske použitie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  RYKY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Green Brands a.s.; Pod Višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4 - Krč; CZ 
(740)  Attorney(s)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.12.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2763-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2763-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.12.2020 Type Delivered
1a Plná moc 02.12.2020 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 02.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.12.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 09.12.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.12.2020 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.04.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 20.04.2021 Type Delivered
7a Plná moc 20.04.2021 Type Delivered
7b Sprievodný list 20.04.2021 Type Delivered
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Type Sent document
POZ 2763-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku