Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2761-2020
(111)  Trademark Number  254865 
(151)  Registration Date  20.04.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  20.04.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2761-2020 
(220)  Application Date  03.12.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.01.2021 
(450)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; marketingový prieskum; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami.
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií.
44 - Zdravotné poradenstvo; zdravotné strediská; služby zdravotných stredísk; zdravotnícka starostlivosť; prenájom zdravotníckeho zariadenia; súkromné kliniky alebo sanatóriá; prenájom lekárskeho vybavenia; lekárske služby; služby optikov; plastická chirurgia; telemedicínske služby; terapeutické služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.03.02, 01.03.15, 05.05.20, 26.11.07, 05.05.04, 25.05.99, 29.01.04, 27.05.19 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Očná klinika Kulanga; Športová 1397/1, 058 01 Poprad 1; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.12.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2761-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2761-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.12.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 03.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.12.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 09.12.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.12.2020 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Type Sent document
POZ 2761-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku