Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2759-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254863 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2759-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Doprava; prevoz sanitkou; záchranné služby.
41 - Vzdelávanie.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; zdravotné strediská; poskytovanie prvej pomoci; lekárske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 26.01.15, 26.01.16, 24.13.09, 26.01.19, 27.01.12, 03.11.03, 24.13.22, 24.13.17, 29.01.04, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie