Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2752-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2752-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervovaný cesnak; konzervovaná paprika; konzervovaná fazuľa; konzervovaná šošovica.
30 - Posekaný cesnak (chuťové prísady); paprika (koreniny); koreniny; korenie; spracované semená používané ako koreniny.
31 - Čerstvý cesnak; čerstvá tekvica veľkoplodá; čerstvá fazuľa; čerstvá šošovica.
35 - Maloobchodné služby súvisiace s predajom predplatených debničiek s potravinami; maloobchodné služby v oblasti potravín; maloobchodné zásielkové služby týkajúce sa potravín; maloobchodné služby týkajúce sa potravín poskytované prostredníctvom celosvetových počítačových sietí; maloobchodný a veľkoobchodný predaj cesnaku; maloobchodný a veľkoobchodný predaj zeleniny; maloobchodný a veľkoobchodný predaj strukovín; maloobchodný a veľkoobchodný predaj korenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.98, 26.04.22, 27.05.24, 05.09.06, 05.09.23, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Richard Šáfár; Hlavná ulica 307/25A, 951 05 Veľký Cetín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2752-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2752-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.10.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.11.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2752-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku