Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2752-2020
(111)  Trademark Number  254986 
(151)  Registration Date  03.05.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  03.05.2021 
(156)  Trademark Renewal Date  09.03.2019 
(210)  Application Number  2752-2020 
(220)  Application Date  09.03.1999 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  27.01.2021 
(450)  Publication of Registration Date  26.05.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  04 
(511)  List of Classified Goods and Services  04 - Mazadlá; mazacie oleje; penetračné oleje; nechemické prísady pre všetky vyššie uvedené tovary. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  INOX 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CANDAN ENTERPRISES PTY LIMITED; 65 Chetwynd Street, Loganholme Queensland 4129; AU 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.03.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.01.2021 02/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 26.05.2021 10/2021 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 2752-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2752-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 01.12.2020 Type Delivered
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 03.12.2020 Type Sent document
3 Odpoveď na správu úradu 10.12.2020 Type Delivered
3a Príloha inde neuvedená 10.12.2020 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.12.2020 Type Payment
5 výsledok rešerše 16.12.2020 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2020 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 30.12.2020 Type Delivered
7a Plná moc 30.12.2020 Type Delivered
7b Sprievodný list 30.12.2020 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 07.01.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Type Sent document
10 výzva na zaplatenie poplatku za obnovu zápisu OZ - po 10 rokoch 06.05.2021 Type Sent document
11 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 11.05.2021 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 13.05.2021 Type Sent document
POZ 2752-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku