Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2748-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2748-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Organizovanie finančných zbierok na dobročinné účely pre potreby nevidiacich a slabozrakých.
41 - Vydávanie kníh pre nevidiacich a slabozrakých; organizovanie kultúrnych, vzdelávacích výstav a športových súťaží pre nevidiacich a slabozrakých; vydávanie časopisov pre nevidiacich a slabozrakých.
42 - Sociálne a rehabilitačné služby pre nevidiacich a slabozrakých. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BIELA PASTELKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska; Sekulská ulica 1, 842 50 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Miroslav Budaj, advokát; Miletičova 71, 821 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2748-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2748-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 27.10.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1h Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1i Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1j Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1k Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1l Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1m Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1n Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1o Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1p Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1q Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1r Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1s Príloha inde neuvedená 27.10.2021 Typ Doručené
1t Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.11.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.11.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.11.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 29.11.2021 Typ Doručené
7 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 02.12.2021 Typ Platba
POZ 2748-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku