Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2746-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2746-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetika a kozmetické prípravky; masti na kozmetické účely; oleje na kozmetické účely; organická kozmetika; prírodná kozmetika; kozmetické čistiace prípravky na pleť; kozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku; masti (neliečivé); prípravky na starostlivosť o vlasy; kozmetické prípravky pre starostlivosť o zvieratá; vonné oleje a aromatické výťažky; bylinky do kúpeľa; bylinné výťažky pre kozmetické účely; balzamy, iné ako na lekárske účely; balzamy (neliečivé); hygienické prípravky ako toaletné potreby; kokosový olej pre kozmetické účely; kozmetická vata; kozmetické prípravky na tvár; kozmetické prípravky napomáhajúce chudnutie; kozmetické prípravky pre starostlivosť o telo; kozmetické sady; parfumérie a vonné prípravky; prípravky pre osobnú hygienu a kozmetické prípravky; prípravky pre ústnu hygienu; neliečivé kozmetika; peelingy; líčidlá.
05 - Potravinové doplnky a dietetické prípravky; antioxidačné doplnky stravy; antioxidanty na liečebné účely; bylinné diétne doplnky pre osoby so zvláštnymi diétnymi požiadavkami; bylinné doplnky; doplnky do krmív pre zvieratá (liečivé); liečivé nápoje; náplasti s vitamínovými doplnkami; potravinové doplnky na podporu fyzickej zdatnosti a vytrvalosti; potravinové doplnky pre zvieratá; dezinfekčné a antiseptické prípravky; liečivá a veterinárne prípravky a výrobky; farmaceutické prípravky a prírodné liečivá; prípravky na upokojenie; lieky posilňujúce nervovú sústavu; liečivé byliny; liečivé byliny v sušenej alebo konzervovanej forme; liečivé bylinné čaje; bylinné detoxifikačné prípravky; liečivé nápoje (bylinné čaje); bylinné zmesi k liečebnému použitie; bylinné prípravky na liečebné účely; antioxidanty získané z bylinných zdrojov; liečivé bylinné výťažky na liečebné účely; výživové doplnky; výživové doplnky vo forme nápojov; výživové doplnky pozostávajúce prevažne z horčíka; výživové doplnky pozostávajúce prevažne z vápniku; výživové doplnky pozostávajúce prevažne zo železa; výživové doplnky pozostávajúce prevažne zo zinku; výživové doplnky pozostávajúce z výťažkov z húb.
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby pre farmaceutické, veterinárne a sanitárne prípravky a lekárske potreby; maloobchodný predaj mazacích olejov; maloobchodný predaj nealkoholických nápojov; maloobchodný predaj predmetov slúžiacich k hygiene ľudí; maloobchodný predaj prípravkov pre starostlivosť o zvieratá; maloobchodný predaj výživových doplnkov; maloobchodné služby súvisiace s predajom predplatených debničiek s kozmetikou; maloobchodné služby v oblasti potravín; maloobchodné služby v oblasti vonných prípravkov; maloobchodné služby v oblasti cukroviniek; maloobchodné služby zamerané na farmaceutické, veterinárske a hygienické prípravky a lekárske potreby; maloobchodné služby zásielkového predaja zamerané na kozmetické prípravky; on- line maloobchodné služby týkajúce sa kozmetiky; veľkoobchodný predaj dietetických prípravkov; veľkoobchodný predaj predmetov slúžiacich k hygiene ľudí; veľkoobchodný predaj predmetov slúžiacich k hygiene zvierat; veľkoobchodné služby zamerané na farmaceutické, veterinárske a hygienické prípravky a lekárske potreby; služby on-line maloobchodných predajní v oblasti kozmetiky a kozmetických výrobkov; služby pre maloobchod alebo veľkoobchod s farmaceutickými, veterinárnymi a sanitárnymi prípravky a zdravotníckym materiálom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 25.05.99, 27.05.04, 02.09.01, 29.01.01, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zöllner Medical International, s. r. o.; Kvetná 966/35, 900 41 Rovinka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2746-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2746-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.10.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2746-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku