Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2742-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2742-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Zákusky, koláče.
35 - Reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; marketing.
41 - Zábava; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie predstavení (manažérske služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 26.13.01, 27.05.19, 27.05.09, 08.01.15, 26.01.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biely podklad písmo hnedé a to odtieň orieškovo hnedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mesto Skalica; Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2742-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2742-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 26.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.10.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.11.2021 Typ Platba
4 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 12.11.2021 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 16.11.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 25.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2742-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku