Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2740-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2740-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  20, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  20 - Kúpelňové zrkadlá; kúpeľňové príslušenstvo ako nábytok; kúpeľňové skrinky; kúpeľňové stoličky; plastový nábytok do kúpeľní; skrinky pod umývadlo; stojany na uteráky [nábytok]; bambusové vankúše; bytový textil (vankúše); detské podhlavníky; detské postieľky; kolísky; košíky na bábätka; latexové vankúše; nafukovacie vankúše; podhlavníky; podložky na spanie (karimatky); podušky (čalúnenie); vankúšiky na sedačky; postele; prenosné kolísky; vypchaté vankúše; držiaky na fotografie (rámčeky); držiaky na obrazy bez rámu; drevené lišty na obrazy; drevené rámčeky na fotografie; kovové rámčeky na fotografie; kovové vystavovacia rámy (nábytok); rámiky na obrazy a fotografie; rámy na vyšívanie; rámy na výstavné panely; vyrezávané rámy na obrazy; stojany s rámom; nástenné zrkadlá; osobné kompaktné zrkadlá; otáčavá stojacie zrkadlá; ozdobná zrkadlá; rámy na zrkadlá; zrkadlá na líčenie pre domácnosť; zrkadlá s elektrickým osvetlením; zrkadlá s potlačou; zrkadlá na líčenie do kabeliek; doplnky na záclony; dekoračné korálkové závesy; plastové háčiky na záclony; pvc rolety a žalúzie (vnútorné); podporné záclonové tyče; príslušenstvo k závesom; vnútorné textilné rolety; vnútorné žalúzie a rolety; záclonové tyče; zatemňovacia rolety (vnútorný); háčiky na odevy; parfémovaná ramienka na šaty; ramienka na odevy; stojany na oblečenie (nemý sluha); stojany na klobúky; vešiaky; čajové stolíky; boxy na detskú výbavičku (z dreva alebo plastu); debny, nie kovové; debny na hračky; debny (truhly); barové stoličky.
35 - Maloobchodný predaj nábytku; maloobchodný predaj riadu; maloobchodné služby v oblasti kuchynských nožov; maloobchodné služby v oblasti módnych doplnkov; maloobchodné služby v oblasti vonných prípravkov; maloobchodné služby v oblasti záhradníckych výrobkov; maloobchodné predajné služby zamerané na koberce; maloobchodné služby zamerané na bytové textílie; maloobchodné služby zamerané na kvety; veľkoobchodný predaj kuchynských potrieb; veľkoobchodný predaj materiálov pre výtvarníkov; veľkoobchodný predaj svetiel; veľkoobchodný predaj umeleckých diel.
42 - Architektonický dizajn interiérových dekorácií; dizajn obchodných interiérov; dizajn skla a sklených výrobkov; dizajn umeleckých diel; dizajnové služby týkajúce sa výkladných skríň obchodov; grafické ilustrovanie pre tretie osoby; grafický dizajn; konzultačné služby v oblasti interiérového dizajnu; konzultačné služby v obore návrhu vybavenie obchodov; kreslenie návrhov obalov, nádob, stolového riadu a náčinia; návrh a vývoj nových výrobkov; návrh dispozičného riešenia kancelárskeho nábytku; dizajnérske služby súvisiace s dekoračnými tkaninami; návrhárske služby v oblasti architektury; návrhárske služby v oblasti obytných nehnuteľností; návrhárske služby v oblasti stavebníctva; návrhárske služby vzťahujúce sa na výrobu modelov pre zábavné účely; návrhárske služby vzťahujúce sa na výrobu modelov na účely vystavovania; navrhovanie barov (dizajn); navrhovanie čistých priestorov; navrhovanie interiérových dekorácií pre obchody; navrhovanie interiéru budov; navrhovanie interiérov; navrhovanie kamenných pomníkov; navrhovanie kancelárskeho nábytku; navrhovanie modelov; navrhovanie nábytku; navrhovanie osvetľovacích systémov; navrhovanie ozdobných konštrukcií; navrhovanie ozdobných úprav; navrhovanie skríň; navrhovanie sôch; navrhovanie spotrebných výrobkov; navrhovanie vzorov; navrhovanie výrobkov; navrhovanie výrobných metód; navrhovanie záclon; návrhy a rozvoj výrobkov; plánovanie (dizajn) kancelárií; plánovanie a projektovanie kuchýň; plánovanie a projektovanie maloobchodných priestorov; poradenstvo v oblasti technologického dizajnu; poskytovanie informácií o službách módneho návrhárstva; poskytovanie informácií v oblasti navrhovania výrobkov; poskytovanie informácií v oblasti vývoja výrobkov; prenájom návrhárskeho vybavenie; priestorové plánovanie (navrhovanie) interiérov; priemyselný dizajn (umelecký); príprava dizajnových parametrov na vizuálne zobrazenie; príprava správ vzťahujúcich sa k umeleckému designu; príprava správ z oblasti dizajnu; služby v oblasti dizajnu interiérov a exteriérov; služby v oblasti dizajnu na zákazku; služby v oblasti dizajnu obchodných značiek; služby v oblasti navrhovania vybavenia interiérov budov; umelecký design; vývoj; výskum v oblasti dizajnu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Blue Moon 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Molto Bello Due s. r. o.; Záporožská 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2740-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2740-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.10.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.11.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 01.12.2021 Typ Doručené
7 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 02.12.2021 Typ Odoslané
POZ 2740-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku