Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2740-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2740-2020 
(220)  Application Date  30.11.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.01.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 35, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mäso; klobásy, salámy, párky; hydina (mäso); bravčové mäso; šunka; konzervované mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; mrazom sušené mäso; párky na prípravu hotdogov; údeniny; jaternice; huspenina.
30 - Paštéty zapekané v ceste; plnené koláče; sendviče; pečivo s mäsovou náplňou; plnené koláče; pečivo s mäsovou náplňou; omáčky na cestoviny.
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Laskomina od Jarina 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Beef House, s.r.o.; Beckov 659, 916 38 Beckov; SK 
(740)  Attorney(s)  AK JUDr. Eckmann, s. r. o.; Mierové námestie 14, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
 
POZ 2740-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2740-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.11.2020 Type Delivered
1a Osvedčovacia doložka 30.11.2020 Type Delivered
1b Plná moc 30.11.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 01.12.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 09.12.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.12.2020 Type Internal Letter
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.03.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 25.03.2021 Type Delivered
6b Osvedčovacia doložka 25.03.2021 Type Delivered
6c Plná moc 25.03.2021 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku 04.05.2021 Type Sent document
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 12.05.2021 Type Payment
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 13.05.2021 Type Sent document
10 vyžiadanie poplatku v CHF 14.05.2021 Type Sent document
POZ 2740-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku