Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2740-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2740-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso; klobásy, salámy, párky; hydina (mäso); bravčové mäso; šunka; konzervované mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; mrazom sušené mäso; párky na prípravu hotdogov; údeniny; jaternice; huspenina.
30 - Paštéty zapekané v ceste; plnené koláče; sendviče; pečivo s mäsovou náplňou; plnené koláče; pečivo s mäsovou náplňou; omáčky na cestoviny.
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Laskomina od Jarina 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beef House, s.r.o.; Beckov 659, 916 38 Beckov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  AK JUDr. Eckmann, s. r. o.; Mierové námestie 14, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
 
POZ 2740-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2740-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 08.12.2020
Neznámy typ protokolu - bez názvu 09.12.2020
Neznámy typ protokolu - bez názvu 09.12.2020
Neznámy typ protokolu - bez názvu 12.05.2021
POZ 2740-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku