Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2740-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  204246 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2740-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.09.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  170486 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.08.2001 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Brúsky (ručné náradie), brúsy, holiace čepele, česáky na ovocie, depilačné prístroje, diamanty pre sklenárov, dláta, ručné frézy, ručné zdviháky, závitnice (ručné nástroje), mažiare - masívne kovové nádoby na tlčenie niečoho, hoblíky, holiace súpravy, holiace strojčeky, hrable, vyťahovače klincov, zariadenia na hubenie rastlinných škodcov, hustilky pneumatík, pilníky, vreckové nože, kladivá (ručné nástroje), kliešte, maticové kľúče, vrtáky (ručné nástroje), otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, kosy, krájače na zeleninu, krompáče, lopaty, luskáčiky na orechy, píly, lyžice, špachtle, motyčky, naberačky, ručné nástroje a náradie, nebožiece, holiace potreby, puzdrá na holiace potreby, nože, nožíky, príbory, príbory z drahých kovov, nožnice, záhradnícke nožnice, oblúkové píly, ocieľky, palice, pinzety, ručné pištole na vytláčanie tmelu, kutáče, obojručné nože (strúhače), priebojníky, rašple, rýle, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné), sekery, kosáky, ručné mlynčeky, zveráky, škrabky, skrutkovače, vidly, vrtáky, ručné vŕtačky, výhrubníky, výstružníky, záhradnícke náradie ručné, závitníky, murárske lyžice.
09 - Nabíjačky, akumulátory, akustické a svetelné poplachové zariadenia, ampérmetre, reproduktory, antény, automobilové výstražné trojuholníky, autorádiá, barometre, batérie anódové, batérie do vreckových svietidiel, batérie na zapaľovanie, batérie, okuliare, puzdrá na okuliare, buzoly, bzučiaky, optické šošovky, ďalekohľady, požiarne hlásiče, diapozitívy, premietacie prístroje, diktafóny, magnetické disky, kompaktné disky, disky nahrané, disky optické, dozimetre, elektrické drôty, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou, elektrické dverové zvončeky, elektrické káble, elektrické spojky, svorky a konektory, elektrické zváracie prístroje, elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, elektricky vyhrievané vlasové natáčky, zváracie elektródy, expozimetre, faxy, filmové kamery, filmy, fotografické filtre, fotoaparáty, gramofóny, gramofónové dosky, hasiace prístroje, hvezdárske ďalekohľady, ističe, poistky, kalkulačky, kondenzátory, fotografické, elektrostatické, termické kopírovacie stroje; kozmetické prístroje elektrické, plávacie kruhy, ďalekohľady (malé ďalekohľady), laptopy (počítače), leštičky na fotografie, vodováhy, liehomery, magnetické nosiče dát, magnetofóny, ochranné masky, matematické prístroje, megafóny, meracie prístroje, meradlá, mikrofóny, mikroskopy, nepriestrelné vesty, nosiče dát, ochranné obleky a obuv, ochranné prilby, ochranné rukavice, ochranné štíty na tvár, olovnice, počítačové programy, optické výrobky, premietacie plátna, plottre, plávacie pásy a vesty, počítače, počítačové periférie, vypínače, audio- a videoprijímače, prístroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu, telefóny, radary, rádiá, spínače, statívy, teplomery s výnimkou lekárskych, váhy, videotelefóny, žiarivky ako svietidlá, zástrčky, zásuvky a ostatné elektrické spojky, závažia, telefónne záznamníky, zrkadlá (optika), zväčšovacie prístroje.
11 - Akváriové prístroje na vykurovanie a čistenie, vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bidety, bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické kávovary, elektrické lampy, vyhrievané podušky elektrické s výnimkou podušiek na lekárske účely, vyhrievacie prikrývky elektrické nie na lekárske účely, filtre na pitnú vodu, fontány, fritézy, grily, chladiace stroje, prístroje a zariadenia, chladničky, jogurtovače, sprchovacie kabíny, kachle, pece, sporáky, klimatizačné zariadenia, kohútiky, elektrické kanvice, výhrevné kotly, vane, kúpeľňové armatúry, obklady, kozuby, kuchynské odsávacie zariadenia, lampy, lustre, chladničky, elektricky vyhrievané nánožníky, zariadenia na ohrievanie teplej vody, ohrievače, hriankovače, osvetľovacie prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre, plechy na pečenie, reťaze farebných žiaroviek, sanitárne prístroje a zariadenia, saunovacie zariadenia, záchodové sedadlá, splachovače, sprchovacie kúty, sprchy, tienidlá, stropné svetlá a lustre, sušičky bielizne, šamot, toalety, umývadlá, vianočné svetlá, ventilátory, vodovodné zariadenia, výbojky, zapaľovače, žiarovky.
14 - Brošne ako šperky, budíky, výrobky pokovované drahými kovmi (dublé), hodinky, klenoty, medailóny ako šperky, bižutéria; riad z drahých kovov, náhrdelníky, náramky, náušnice, šperky, šperkovnice, štras, strieborný a zlatý tovar s výnimkou nožov a príborov.
16 - Hárky papiera, albumy, atlasy, baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov, farby vodové, blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry, fólie z regenerovanej celulózy na balenie (celulóza), periodiká, tuš, paginovačky, dierkovačky, spisové obaly, jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny, listový papier, etikety s výnimkou textilných, filtračný papier, fotografie, glóbusy, reprodukcie, grafiky, gumy na gumovanie, modelovacia hmota, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), hracie karty, atramenty, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske spinky, papierové vreckovky, kartóny, knihy, ceruzky, verzatilky, krividlá, lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť, lístky, maliarske plátna, stojany a štetce; mapy, pripináčiky, noviny, nože na papier, kancelárske nožíky; obálky, obaly (papiernický tovar), obtlačky, orezávadlá, papier, toaletný papier, papiernický tovar, papierové obrúsky, papierové obrusy, pečatné vosky, plagáty, plány, pohľadnice, poštové známky, potreby na písanie, zástavky, rysovacie pravítka, pravítka (uholníky, príložníky), papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), písacie stroje, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, pečiatky, papierové uteráky, rysovacie potreby, zošity, zošívačky (kancelárske pomôcky), skicáre, školské potreby, štetce, ťažidlá, tlačoviny, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, fólie na balenie z plastických hmôt, maliarske valčeky, zápisníky, spevníky.
20 - Bambus, búdy pre domáce zvieratá, nábytok bytový a kancelársky, gauče, kolíky stenové s výnimkou kovových (príchytky), kade s výnimkou kovových, kolísky, koše s výnimkou kovových, kreslá, lavičky, ležadlá rozkladacie, chaise longue, matrace, obrazové lišty a rámy, slamenice (nádoby zo slamy, slamienky), pohovky, police, vankúše, stoly zámočnícke s výnimkou kovových, stolárske pracovné stoly (hoblice), postele, bielizníky, dosky na krájanie, prútený tovar, ratan, rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou nekovových, pletená slama, slamníky, stolčeky a stoly, stolárske umelecké výrobky ako bytové doplnky; tyče na záclony, podnosy na rastliny, rebríky, stoličky.
21 - Kanvy, cedidlá, cestovné fľaše, cukorničky, čajníky, čajové súpravy, čistiace nástroje ručné zahrnuté v tejto triede; dávkovače mydla, dávkovače papierových uterákov, dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky pre domáce zvieratá, drôtenky na čistenie na použitie v domácnosti; džbániky, figúrky z porcelánu, terakoty alebo skla, kuchynské formy a formičky, formy na koláče, grily ako potreba na pečenie; handry na čistenie, hlboké misy, umývacie huby, hrnce, hrnčiarsky tovar, hrebene, chladiace fľaše, chladiarne prenosné neelektrické, nádoby na ľad; dosky a schránky na chlieb, kefy, zubné kefky, kastróly, kávové súpravy, vedrá, kvetináče, kvetníky, koše na odpadky, kotlíky, kuchynský riad, lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických, majolika, misy, ručné mixéry, ručné mlynčeky, mopy, naberačky, kuchynské nádoby, nádoby na smeti, lieviky, dentálne nite, nočníky, obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, špáradlá, pasce na hmyz a hlodavce, koreničky, lapačky na muchy, pracháče na koberce, podnosy, porcelán, kuchynské potreby neelektrické, toaletné potreby, kolíky na bielizeň, sušiaky na bielizeň, dosky na žehlenie, schránky na jedlo, pudrenky, rozstrekovače ako kropiace zariadenia, rozstrekovače na parfumy; ražne kovové na použitie v kuchyni, rukavice pre domácnosť, zberačky, servisy, tabuľové sklo (surovina), soľničky, zmetáky, stojany na holiace štetky, stojany na vajíčka, stojany na žehličky, strúhadlá, svietniky, šálky, džbery, šľahače ručné, ručné šrotovníky na použitie v domácnosti; kade, papierové tácne, papierové taniere, taniere, tepelnoizolačné nádoby (termosky), tlakové hrnce s výnimkou elektrických, handry na čistenie, váľky na cesto, vaničky, vedierka, formičky na vykrajovanie pečiva, výrobky z krištáľového skla, vývrtky, nádoby na pitie s objemom 0,41 litre (žajdlíky).
28 - Autíčka, automobilové modely, bazény ako objekty na hru a šport, biliardy, boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, zariadenie na bowling, boxerské rukavice, korčule, činky, stolové hry, športové náradie, divadelné masky, šarkany, golfové vybavenie, gymnastické zariadenia, rybárske vybavenie zaradené v triede 28; hokejky, športový tovar zahrnutý v tejto triede, ako sú bazény, chrániče na píšťaly, nákolenníky, sánky a pod., horolezecký výstroj, hojdačky, kolky, šachy, guľky na hranie, hračky, hry s kockami, kolky (hra), šípky (hra), zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúce televízne prijímače, hrkálky, stacionárne bicykle na cvičenie; kapsle, konfety, závesné klzáky, kolieskové korčule, kolobežky, bábky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovacie a vodné lyže, maňušky, lopty, rybárske náčinie, návnady, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek, golfové palice, lyžiarske palice; bábiky, plutvy, puky, športové rukavice bejzbalové, boxerské, golfové, hracie, lyžiarske, šermiarske, siete ako športové potreby, skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné stromčeky, vianočné stromčeky umelé, šachovnice, šípky, terče, lyžiarske viazanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 26.01.22, 26.01.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Albert Česká republika, s.r.o.; Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o.; Štefánikova 34, 150 00 Praha 5; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2003 08/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2004 02/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2020 02/2020 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2740-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2740-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.09.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.09.2001 Typ Doručené
1b Plná moc 17.09.2001 Typ Doručené
1c Doklad o práve prednosti 17.09.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.10.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.10.2001 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2003 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.02.2003 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 21.05.2003 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2003 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.12.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o opravu 23.12.2003 Typ Doručené
10 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 12.01.2004 Typ Interné listy
11 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 23.01.2004 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 31.01.2005 Typ Doručené
12a Plná moc 31.01.2005 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2005 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.08.2011 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2011 Typ Platba
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.07.2011 Typ Doručené
16a Plná moc 28.07.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.07.2011 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Typ Doručené
19a Výpis z obchodného registra 02.12.2019 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.12.2019 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2019 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.01.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.09.2021 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2740-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2005 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. Slovakiapatent, Patentová a známková kancelária, Dudová Tatiana
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.10.2011 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 09.12.2019 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.12.2019 Albert Česká republika, s.r.o. AHOLD Czech Republic, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku