Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2739-2021
(111)  Trademark Number  257727 
(151)  Registration Date  03.05.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  03.05.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2739-2021 
(220)  Application Date  27.10.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.01.2022 
(450)  Publication of Registration Date  25.05.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 05, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Oxidačné zlúčeniny do bazénov (okrem halogénových); chemické prípravky do bazénov; chemikálie na čistenie vody v bazénoch; chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; chemické prípravky na čistenie vody; chemické prípravky na neutralizáciu vody; chemické prípravky na potlačenie zápachu vody; chemické činidlá na použitie pri čistení vody; chemikálie na čistenie vody používanej v bazénoch; chemické prípravky na testovanie kvality vody v plaveckých bazénoch; chemikálie na úpravu vody určenej pre bazény a kúpele; chemické prípravky na zmäkčenie vody.
05 - Dezinfekčné prípravky do bazénov; algicídy (chemické prípravky na údržbu bazénov).
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s chemikáliami do bazénov; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s chemickými prípravkami na čistenie vody; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s dezinfekčnými prípravkami do bazénov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.07.11, 27.05.03, 27.05.02, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.04, 27.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  ružová, modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SALUS SK, s.r.o.; Mlynská 814/14, 930 21 Jahodná; SK 
(740)  Attorney(s)  Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.01.2022 2/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 25.05.2022 10/2022 FG3M
 
POZ 2739-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2021 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2739-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.10.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 27.10.2021 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 27.10.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 28.10.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.11.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 10.11.2021 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 27.12.2021 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 11.01.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.05.2022 Type Sent document
POZ 2739-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku